Radiobølger kan erstatte operation hos patienter med leverkræft i tidligt stadie

ASCO: Det har ikke betydning for den samlede - og sygdomsfrie overlevelse, om patienter med leverkræft i et tidligt stadie bliver opereret eller får radiofrekvensablation (RFA).

Det viser analyser af nye langtidsdata fra det japanske SURF-studie.

SURF-studiet har en randomiseret del og en ikke-randomiseret, prospektiv observationsdel. Begge dele af studiet når frem til samme konklusion: Der er ikke forskel i patienter med leverkræft i tidligt stadies samlede overlevelse (OS) og sygdomsfrie overlevelse (RFS), om de behandles med kirurgi eller RFA.

”Vores fund har betydet, at vi har ændret den seneste version af de japanske kliniske guidelines for leverkræft. Forud for studiet anbefalede vores guidelines, at den største andel af patienter med små leverkræft-tumorer (≤ 3 cm og ≤ 3 lymfeknuder) blev henvist til kirurgi baseret på nationale japanske registerdata. Efter studiet lyder det i guidelines, at andelen af patienter, der henvises til henholdsvis kirurgi og ablation er sammenlignelig, udtaler Tatsuya Yamashita, læge ved Kanazawa University i Japan og investigator på SURF-studiet til ASCO Daily News.

De opdaterede data for samlet overlevelse (OS) og sygdomsfri overlevelse (RFS) bliver præsenteret på en poster-session i dag 4. juni på ASCO. Det er data fra studiets prospektive del, der bliver præsenteret på sessionen.

Real-world-data bekræfter tidligere resultater

Studiets prospektive del, som har kørt parallelt med den randomiserede del, har inkluderet 782 patienter med små leverkræfttumorer (≤ tre cm. og ≤ tre lymfeknuder), heraf var 753 patienter egnede til behandling. Patienterne var mellem 29 og 79 år på inklusionstidspunktet, og havde en Child-Pugh score på ≤svy. De fik enten kirurgi (n=382) eller RFA (n=371). Median-opfølgningstiden var henholdsvis 6,8 år og 6,7 år.  

Efter fem år var 79,7 procent af patienterne i kirurgi-armen i live, mens det galt 79,3 procent i RFA-armen (HR 0.98; 95% CI 0.75–1.30; P= 0.906). Femårs-raten for RFS var henholdsvis 44,6 procent og 39,3 procent (HR 0.86; 95% CI 0.71–1.06; P= 0.155).

I artiklen i ASCO Daily News bemærker Tatsuya Yamashita, at en signifikant større andel af patienter med levertumorer ≤ 2 cm blev selekteret til RFA end til kirurgi (72 procent vs. 50,3 procent). Der var ligeledes flere patienter med dårlig leverfunktion (Child-Pugh score på 6-7) i RFA-gruppen, end der var i kirurgi-gruppen (27,2 procent versus 20,2 procent).

Studiet har tidligere rapporteret langtidsdata for de 301 patienter, der indgik i den randomiserede del. Her var den femårige RFS-rate 42,7 procent for patienter i kirurgi-armen og 43,8 for patienter i RFA-armen (HR 0.92, 95% CI [0.67, 1.25]; P = .58), mens den femårige OS-rate var henholdsvis 74,6 procent og 70,4 procent (HR 0.96, 95% CI [0.64, 1.43]; P = .828).