Lavdosis stråleterapi kan lindre leversmerter forbundet med kræft

ASCO GI: En enkelt fraktion stråler (8 Gy) reducerer smerterne hos majoriteten af patienter med end-stage hepatocellulært karcinom (HCC) eller en anden kræftform med levermetastaser.

Studiets førsteforfatter ser den enkle behandlingsmulighed som et palliativt tilbud, der kan forbedre livet for mange patienter med leverrelaterede kræftsmerter.

Fase III-multicenterstudiet blev præsenteret på det gastrointestitenale kræftsymposium ASGO GI 2023 (abstract #LBA492) og havde som sigte at undersøge for smertelindring efter en måned. Kontrolgruppen modtog den bedst tilgængelige understøttende behandling i stedet. I studiet indgik 66 patienter, som blev randomiseret til de to arme. Af de 66 patienter havde 23 HCC, mens 43 havde levermetastaser fra en anden kræftsygdom. HCC-patienter blev kun medtaget, hvis de havde end-stage sygdom, som ikke egnede sig til yderligere systemisk terapi. 42 patienter (hvoraf 24 modtog stråleterapi) fuldførte 1-måneders intervallet. 

Studiets primære endepunkt var signifikant forbedring af patienters højeste Brief Pain Inventory-score omhandlende leversmerter.

Resultaterne viste, at ved baseline var den gennemsnitlige ’værste’ score afrapporteret i spørgeskemaerne 7/10. 67 procent af patienterne, der modtog stråler, oplevede en forbedring, det samme gjorde sig kun gældende for 22 procent af dem, der modtog bedste understøttende behandling (p=0,004). Hos patienter, der ikke modtog opioider, var forskellen 21 procent versus 0 procent (p=0,07). 

“For patienter med smerter i leveren grundet lokalt avanceret primær leverkræft eller metastatisk sygdom i leveren bør lavdosisstråleterapi blive betragtet som et standard palliativt tilbud med henblik på smertelindring. Interventionen er simpel og globalt tilgængelig og kan forbedre livet for mange patienter over hele kloden med leverrelaterede kræftsmerter," siger førsteforfatter, radioonkolog Laura A. Dawson fra Toronto, Canada, i en pressemeddelelse fra ASCO. 

Også tendens til øget overlevelse

Ud over at vise forbedret leversmertelindring forbundet med stråleterapien var der også en tendens til forbedret 3-måneders overlevelse forbundet med stråleterapien (51 procent vs. 33 procent, p=0,07), hvilket var et sekundært endepunkt. 11 patienter fra supportive care-armen krydsede over og modtog den palliative stråleterapi efter en måned.