Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hospitalerne vil se langt flere patienter med ikke-småcellet lungekræft i fremtiden

WCLC: Onkologiske afdelinger i Danmark vil skulle tilse betydeligt flere patienter med ikke-småcellet lungekræft i fremtiden. 

Det konkluderer danske onkologer i et studie, der søndag blev præsenteret (Abstrakt P1.12-13) ved WCLC 2019 i Barcelona.

Onkologiske afdelinger vil nemlig opleve en markant stigning i antallet af patienter med ikke-småcellet lungekræfttyper de næste 10-12 år, hvorimod antallet af patienter med småcellet lungekræft (SCLC) vil forblive stort set uændret. Det gør, at der samlet set vil være langt flere lungekræftpatienter i 2030.

”Jeg vidste, hvor det bar henad, så det overrasker mig ikke, at vi samlet set vil se flere lungekræftpatienter i fremtiden. Det overrasker mig dog, at vi vil se en så anderledes profil af patienter på afdelingerne om 10 år, end vi gør nu,” siger Anders Green, professor og overlæge ved Syddansk Universitet. Han står bag resultaterne i posteren, som er en del af CEDAR-studiet.

Fordobling af ikke-småcellet lungekræft

Fremskrivningen er lavet på baggrund af registerdata fra lungekræftpatienter i perioden januar 2006 til december 2015. Forfatterne har stratificeret registerdata i prævalens, incidens og mortalitet af ikke-småcellet lungekræft og småcellet-lungekræft. 

Tallene viser, at der i 2015 levede cirka 9000 danske patienter med ikke-småcellet lungekræft, mens fremskrivningen fra CEDAR-studiet peger på, at der vil leve godt 21000 patienter med ikke-småcellet lungekræfttyper i 2030.

Udviklingen skyldes ikke så meget, at risikoen for at få lungekræft stiger eller at befolkningen bliver ældre. Den stærkt stigende forekomst af ikke småcellet lungekræft skyldes først og fremmest nye, effektive behandlingsmuligheder målrettet ikke-småcellet lungekræfttyper, siger Anders Green 

”For mange patienter med ikke-småcellet lungekræft forbedrer de nye behandlinger prognosen. Derfor vil vi se en øget prævalens i denne gruppe. Derimod er der ikke set en tilsvarende udvikling for små-cellet lungekræft” siger Anders Green.

Antallet af patienter, der lever med småcellet lungekræft, vil fortsat ligge lavt med en let stigning fra omkring 800 til cirka 1400 i perioden 2015-2030. Ifølge fremskrivningen forventes, at små-cellet lungekræft vil ligge på et stabilt niveau med hensyn til årligt antal nye tilfælde og en fortsat relativ høj og konstant dødelighed. 

”Vi forventer således, at patienter med små-cellet lungekræft og fremadrettet vil leve relativt kort tid med sygdommen, da der ikke for denne form for lungekræft synes at være revolutionerende ny behandling på vej,” siger Anders Green.

Planlæg til fremtiden

Forfatterne bag posteren opfordrer, at fremskrivningen bliver taget i betragtning ved planlægning og tilrettelæggelse af fremtidens sygehuse og onkologiske afdelinger. 

”Det bliver en meget anderledes patientprofil, med stadig flere patienter og med stigende overvægt af ikke-småcellet lungekræft. Dansk kræftbehandling og de nye supersygehuse er nødt til at tage bestik af denne prognose og dens konsekvenser i form at et stadigt øgende behov for opfølgning og efterbehandling for denne patientgruppe,” siger Anders Green. 

CEDAR-studiet gennemføres af ApHER i samarbejde med OPEN og med støtte af AstraZeneca.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift