Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skandinavisk studie antyder gennembrud indenfor småcellet lungekræft

Tine Schytte

Tine Schytte

En højere dosis strålebehandling kan være det første store fremskridt i to årtier i behandlingen af begrænset småcellet lungekræft.

I hvert fald hvis overlevelsesdata fra et norsk-dansk-svensk fase II-studie står til troende.

Når det kommer til den aggressive småcellet lungekræft, er behandlingsmulighederne få og giver sjældent langvarig overlevelse, trods kurativ behandling. Udviklingen af bedre behandlinger mod sygdommen har været træg sammenlignet med udviklingen af nye lægemidler til behandling af den mere udbredte ikke-småcellet lungekræft. 

Det er derfor særligt opløftende, når resultaterne fra det skandinaviske fase II-studie, THORA, der er fremlagt på ASCO 2020 (abstrakt 9007), peger på, at en højere stråledosis  øger den generelle overlevelse markant hos patienter med begrænset småcellet lungekræft. Faktisk overlever 73 procent af patienterne behandlet med den højere dosis efter to år, sammenlignet med 43 procent af patienterne behandlet med standarddosis.

God sikkerhedsprofil og jysk mådehold

Men ikke nok med det. Studiet viser også, at den højere dosis stråleterapi har samme sikkerhedsprofil som standarddosis stråleterapi. 

”Man kan derfor allerede nu diskutere og overveje, om dosis skal sættes op i praksis,” siger overlæge Tine Schytte, der har bidraget med danske data til studiet. Hun er klinisk lektor og overlæge ved Odense Universitetshospital.

Efter et par af Onkologiske Tidsskrift spørgsmål, om de som forskere og behandlere er begejstrede for resultaterne, smider hun sit jyske mådehold og svarer: 

”Det er jo helt fantastiske resultater, og det vil være det største fremskridt i behandlingen af småcellet lungekræft siden 1999, hvis resultaterne kan bekræftes i et større studie,” siger Tine Schytte. 

På Post-ASCO-konferencen, afholdt af Onkologisk Tidsskrift og SKA 10. juni, udtaler Morten Hiul Suppli, afdelingslæge ved Rigshospitalet, at der ingen tvivl er om, at resultaterne er meget lovende.

"Vi kan overveje, om vi allerede skal ændre praksis nu."

Flere overlever og lever længere

I øjeblikket er kemoradioterapi standardbehandling, når småcellet lungekræft er i begrænset stadie. Standardstrålebehandlingen er 45 Gy (standardenhed for stråling absorberet i vævet) leveret i 30 fraktioner med 2 daglige behandlinger.

I fase II-studiet har forskerne sammenlignet standard kemoradioterapi med kemoradioterapi, hvor der gives højere stråledosis, nemlig 60 Gy leveret i 40 fraktioner og ligeledes to daglige strålebehandlinger. I studiet indgik i alt 173 patienter med småcellet lungekræft, begrænset sygdom, og de blev randomiseret 1:1 til 45 Gy eller 60 GY.

Resultatet efter to år viste, at:

  • Signifikant flere patienter i 60 Gy-armen var i live efter to år - 73 procent vs. 46 procent.
  • 60 Gy-armen havde signifikant længere median generel overlevelse - 42 måneder vs. 23 måneder.
  • Der var ingen signifikant forskel i sikkerhedsprofil, progressionsfri overlevelse og tumorrespons.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift