Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fremtidens lungekræftscreening kombinerer blodprøver og CT-scanning

WCLC18: Når overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Århus Universitetshospital, Torben Riis Rasmussen træder ind i Yokohama Convention Center for at deltage i verdenskongressen for lungekræft, WCLC, er hans fokus især på diagnostik. Ikke mindst håber han på nyt inden for screening ved brug af CT-scanning.

”Som lungemediciner er jeg først og fremmest interesseret i tidlig diagnostik. Hvis vi kan få fanget lungekræft så tidligt, at patienterne endnu ikke har symptomer, har vi mulighed for at helbrede. Det vil være meget spændende, hvad WCLC præsenterer af nye resultater på området,” siger han.

Den store amerikanske undersøgelse ’National Lung Screening Trial’ (https://biometry.nci.nih.gov/cdas/learn/nlst/trial-summary/), der har haft deltagelse af cirka 54.000 patienter, har som foreløbig den eneste undersøgelse dokumenteret, at der er en overlevelsesgevinst ved CT-screening i forhold til røntgen. Studiet viste en 20 procent reduktion i lungekræftdødelighed i den patientgruppe, der blev CT-scannet, i forhold til den patientgruppe, der fik taget røntgenbillede.

Der er lignende undersøgelser på vej fra europæisk hånd, f.eks. det hollandsk-belgiske NELSON-studie (https://www.researchgate.net/publication/51878989_NELSON_lung_cancer_screening_study), som laver mere sofistikerede analyser af CT-scanningen end tumorens diameter, med volumenbestemmelse og væksthastigheder målt volumetrisk (rumfangsmåling). Hvis NELSON-studiets resultater yderligere underbygger overlevelsesgevinsten ved CT-screening, er Torben Riis Rasmussen overbevist om, at CT-screening for lungekræft vil blive indført i Danmark.

Han har store forventninger til de nye CT-scannere, der er på vej. De er nemlig i stand til at give mere detaljerede oplysninger om kræftvævet.

”Hidtil har det været på groft set samme måde med CT-scanning som med de gammeldags røntgenbilleder, der viste hvide knogler og sorte lunger. De nye CT-scannere kan vise mange flere parametre, der beskriver vævet. På den måde får man en bedre fornemmelse af, om tumorvævet er malignt, og hvor udbredt det er,” siger Torben Riis Rasmussen og uddyber:

”Noget, der i en ordinær CT-scanning ligner en lille knude, kan vise sig at være meget mere udbredt i lungevævet. Det betyder, at hvis man laver en begrænset operation, som kun lige får knuden væk, f.eks. fordi patienten har dårlig lungefunktion, risikerer man, at det ikke hjælper så meget, fordi man i virkeligheden kun har fået noget af kræftvævet ud.”

Fremtidens screening er kombination af metoder

Udover CT-screening er der også studier på vej, der arbejder med metoden liquid biopsy, som påviser tumor-DNA i blodprøver. Torben Riis Rasmussen mener, at kombinationen af liquid biopsy og CT-scanning bliver fremtidens screening for lungekræft.

”Den retning, vi kommer til at bevæge os i, er, at man påviser tumor-DNA i blodprøver, og hvis de er positive, bliver patienten sendt til CT-scanning. Indtil nu er det visioner, men i fremtiden tror jeg, det vil være sådan, man gør det,” siger han. 

Liquid biopsy har desuden den fordel, at metoden mere præcist kan monitorere sygdomsaktivitet, og på den måde kan opspore et tilbagefald tidligere, end de traditionelle billeddiagnostiske metoder kan.

Indtil videre ligger brugen af liquid biopsy i grænseområdet mellem det eksperimentelle og klinisk praksis, fortæller Torben Riis Rasmussen.

”Det kører som rutineundersøgelse her på Århus Universitetshospital, men er lige så meget stadigvæk en dokumentation af sammenhængen mellem den udvikling, der sker i blodprøver, og hvordan det går patienten. Vi bevæger os hen imod det perspektiv, at man detekterer bestemte DNA-segmenter i blodprøver og behandler på baggrund af det. F.eks. er man tilbøjelig til at sætte patienter, der får påvist en specifik EFGR-mutation i deres blodprøve, i behandling,” siger han.

Tags: WCLC18

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift