Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Olaparib reducerer risikoen for død efter æggestokkræft

Kvinder med æggestokkræft har en 27 procent større overlevelseschance, hvis de får  olaparib.

Det viser en ny undersøgelse fra AstraZeneca præsenteret på ASCOs årsmøde i Chicago (Abstrakt 5501), hvor forskerne fremlagde resultaterne af en såkaldt interim undersøgelse.

Olaparib (Lynparza) er en såkaldt PARP-hæmmer, der er den første som er godkendt af myndighederne i EU og USA til behandling af kvinder med BRCA-muteret (BRCAm) kræft i æggestokkene.

De nye fund understøtter tidligere rapporterede fordele ved olaparib i progressionsfri overlevelse (PFS) i forhold til placebo.

En reduktion i risikoen for død på 27 procent i forhold til placebo blev set i den samlede forsøgspopulation, med en større reduktion i risikoen for død på 38 procent i forhold til placebo observeret hos patienter med BRCA1/2 mutationer (BRCAm).

Da dette var den tredje analyse af overlevelse, opfylder de nominelle p-værdier ikke kriteriet for statistisk signifikans og derfor kan behandlingseffekt observeret for den samlede overlevelse kun betragtes som retningsgivende.

Et antal patienter nyder fortsat godt af vedligeholdelsesbehandling med olaparib.  15 procent af BRCAm patienter har fået olaparib i over fem år.

"Disse resultater er yderst opmuntrende. Dataene viser, at nogle æggestokkene kræftpatienter får gavn af denne behandling i over 5 år, hvilket er væsentligt for patienter med begrænsede behandlingsmuligheder," siger professor Jonathan Ledermann, direktør for Cancer Research UK & UCL Cancer Trials Centre and hovedforfatter på studiet.

De præsenterede data er foretaget efter mere end fem års opfølgning.

"Disse resultater er et bevis på værdien af olaparibs virkningsmekanisme og den potentielle betydning af at målrette DNA-skade respons (DDR), og styrker vores ønske om at udforske det fulde potentiale i at målrette behandlinger via DDR på tværs af en række kræftformer," siger Sean Bohen, der er Vice President for Global Medicines Development og Chief Medical Officer hos AstraZeneca. 

DDR er et udtryk, der beskriver en måde, at minimere den daglige virkning af DNA-skader.

Tags: ASCO 2016

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift