Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie giver ny viden om kemohjerne

Kemoterapi kan forringe vigtige kognitive funktioner i hjernen. Det viser et studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har undersøgt effekten af kemoterapi på mænd, der har været i behandling for testikelkræft.

Studiet er for nylig publiceret i Journal of The National Cancer Institute.

”Vores studie er det første, der har undersøgt virkningerne af kemoterapi på hjernens netværk over tid. Nu begynder vi at forstå de underliggende neurobiologiske mekanismer bag de kognitive problemer, som nogle kræftpatienter oplever,” siger førsteforfatter på studiet Ali Amidi, som er post doc på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

I studiet deltog 64 mænd med testikelkræft, hvoraf 22 modtog cisplatin-baseret kemoterapi efter deres operation. Alle de deltagende personer fik ved studiets start og efter seks måneder lavet en MR-skanning og gennemgik kognitive test, som målte f.eks. hukommelsesbevær og koncentrationsproblemer.

Resultaterne viste, at gruppen, der havde fået kemoterapi, klarede sig dårligere i de kognitive tests efter seks måneder, mens MR-skanningerne viste, at hjernens netværk fungerede dårligere.

Ali Amidi mener ikke, at behandlingen af patienter med testikelkræft bør ændres på baggrund af undersøgelsen, men påpeger vigtigheden af, at sundhedspersonalet spørger ind til, om patienterne oplever kognitive problemer – og om nødvendigt får henvist dem til genoptræning og rehabilitering.

Der er desuden brug for yderligere forskning for at undersøge, om ændringerne i hjernen er permanente eller midlertidige, understreger Ali Amidi.

Cirka 285 personer får årligt konstateret testikelkræft i Danmark. Sygdommen opstår hyppigst hos yngre mænd mellem 25 og 35 år.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift