Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Brandmænd har øget risiko for kræft - hvorfor vides ikke

Brandmænd har en let øget forekomst af modermærke-, testikel- og prostatakræft, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der inkluderer over 9.000 danske brandmænd i alle aldre.

Undersøgelsen føjer sig til rækken af undersøgelser, der tegner det samme billede, mens spørgsmålet om, hvorfor det er netop disse tre kræftformer, som brandfolkene har en øget risiko for at udvikle, fortsat står ubesvaret. 

Allerede i 2007 konkluderede International WHO's kræftforskningsagentur IARC, at der er en øget forekomst af en række kræftformer blandt brandfolk. De i alt 42 videnskabelige undersøgelser, der dengang forelå, viste en let øget risiko for testikel- og prostatakræft samt non-Hodgkin’s lymfom. IARC konkluderede på den baggrund, at ’Brandbekæmpelse øger muligvis risikoen for kræft’. Siden 2007 er der offentliggjort en række nye undersøgelser af risikoen for kræft hos brandfolk, som viser nogenlunde samme tendens. Her er dokumentationen for modermærkekræft også øget. Det samme ses i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af danske brandmænd. 

Brandfolk er udsat for en række sundhedsskadelige påvirkninger som for eksempel partikler, asbest, ekstrem varme, natarbejde, samt kemikalier og gasser i forbindelse med deres arbejde. Derfor ville det ifølge ph.d-studerende Kajsa Petersen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen, være mere oplagt, hvis brandfolk havde en øget forekomst af for eksempel lungekræft på grund af den røgudvikling, de bliver udsat for. Men det har de ikke. Årsagerne til testikel- og prostatakræft er delvist ukendte, og den væsentligste årsag til modermærkekræft er som regel solens stråler. 

”Vi vil rigtig gerne til bunds i den her sag, og vi håber, at kommende studier vil fokusere på andre arbejdsmiljøpåvirkninger end ’røg og damp’ samt livsstilsfaktorer, der muligvis kan påvirke brandfolks risiko for kræft. Og så kan jeg kun opfordre til, at man fortsætter det gode arbejde, man i dag gør for, at brandfolkene får de bedste arbejdsvilkår,” siger Kajsa Petersen i en pressemeddelelse. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift