Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

God ernæringstilstand er jo alt afgørende for et godt kræftbehandlingsforløb

Tina Munk

I forlængelse af den artikel der blev bragt den 9.10.2017 ”Læge-fokus på ernæring kunne redde patientliv” har jeg som ledende klinisk diætist brug for at dementere kompetencer og fokusfelt for kliniske diætister, som arbejder med kræftpatienter.

Jeg er til dagligt leder af Herlev Gentofte Hospitals kliniske diætister samt for vores kliniske ernæringsforskningsenhed. Vores fokus både i klinikken, men også i forskningen er den småspisende/ernæringstruede patient – herunder specielt kræftpatienter.

Jeg kan kun være enig i, at vi kan og skal gøre meget mere for vores kræftpatienter. Et større læge-fokus kan medvirke til at vores kræftforløb i langt højere grad systematiseres, således at de kliniske diætister kommer meget tidligere på banen end nu. Ofte får vi først henvist patienter, når der allerede har været et stort vægttab. Et vægttab, der som oftest, med den rette diætetiske vejledning havde været mulig at forebygge. Kliniske diætisters har den konkret faglige viden og praktiske kunnen til at kunne tilrettelægge en individuel ernæringsplan, som tager udgangspunkt i de ønsker og udfordringer, som en kræftpatient kan have. Og her er jeg nød til at pointere at ingen klinisk diætist vil nogensinde vejlede en kræftpatient under sygdom og behandling i at spare på kalorierne. Opretholdelse af god ernæringstilstand er jo alt afgørende for et godt kræftbehandlingsforløb. Kliniske diætister er autoriseret sundhedspersonale og arbejder evidensbaseret.

Der er dog ingen tvivl om, at det ikke er en nem opgave at få kræftpatienter til at spise tilstrækkeligt, men et større ledelsesmæssigt fokus samt et bedre tværfagligt samarbejde behandlerne imellem vil kunne gøre en verden til forskel.

  • Tina Munk
  • Ledende kl. diætist
  • Leder af Enheden for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital
  • Kl. diætist, MSc, PhD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift