Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

WCLC - patienternes samlede tilstand på dagsordenen

Af Kristian Lund d. 24. september 2018

Det var ærligt talt lidt af en overraskelse, at ernæring dukkede op som et markant emne på DSKO's årsmøde i år. Overraskende, fordi netop ernæring - i lægernes optik - har henhørt til sygeplejersker, diætister og alle andre end netop lægerne.

Danmark markant bedre til cancer end England

Af Kristian Lund d. 06. september 2018

Det er sjældent, at vi danskere får helt konkret bevis for at den måde, vi har indrettet vores kræftbehandling på, er velfungerende, gennemtænkt og effektiv.

Men det skete på det imponerende arrangement, Kræftforskningsdage i Odense 30.-31. august, arrangeret af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) med deltagelse af 450 af landets førende inden for kræftbehandling.

Er Danmark på vej til at få sit eget mini-ASCO?

Af Kristian Lund d. 31. august 2018

Foto: Hung Tien Vu

Den nye aktør på kræftområdet, DCCC, har sammen med DMCG leveret en sand magtdemonstration på sit første store møde i Odeon i Odense. Intet mindre end 450 har valgt at prioritere deltagelsen, og de udstrålede en sjælden positiv vilje til at skabe en organisation, som kan gøre en forskel.

Regionerne banker dagligt nye søm i deres ligkiste

Af Kristian Lund d. 30. august 2018

Tilhængerne af regionernes snarlige død får nærmest dagligt ny vind i sejlene – således også da Højesteret afgjorde, at brystkræftpatienter ikke kan få erstatning, hvis de er indkaldt for sent til mammografi, og hvis afvisningen sker med henvisning til mangel på ressourcer.

Pøj, pøj SKA – I er på rette vej

Af Kristian Lund d. 15. august 2018 i Kræft

Måske kan der ligefrem komme noget godt ud af Region Hovedstadens mærkelige beslutning om at trække sig ud af, SKA, Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA.

I hvert tilfælde er organisationen genrejst, nu med en strategi, som er fremtidssikret, tværfaglig og moderne – og en ny leder er udnævnt, ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen fra Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Tests, sekventering og biomarkører rykker ind – og det koster

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018

Når man er tilskuer til ASCO – og altså lidt på afstand –, så bliver det meget klart, at en ekstraordinær andel af nyhederne drejer sig om diagnostik, biomarkører og sekventering – mens nyhederne om nye lægemidler er i aftagende.

 

Nye lægemidler, glem det - økonomiaftale nedprioriterer sundhed

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018 i Politik

Mens kræftlægerne på ASCO i Chicago dagligt præsenteres for nye muligheder for at forbedre behandlingen, så går det desværre den modsatte vej hjemme i København. I nat blev årets økonomiaftale nemlig forhandlet på plads, og den levner ikke plads til udvidede medicinbudgetter.

Livskvalitet på vej til at blive et dominerende målepunkt

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018

Helbredsrelateret livskvalitet er dømt til at blive et af de nye centrale måleinstrument ved bedømmelsen af lægemidler – det er jo ikke tilstrækkeligt blot at kigge på OS eller progressionsfri overlevelse, for den sags skyld.

PRO virker skam – men det kan blive endnu bedre

Af Kristian Lund d. 04. juni 2018

Forventningerne er kolossale til PRO, altså selvrapporterede oplysninger, hvor patienterne monitoreres eller selv rapporterer om deres helbred og livskvalitet, mens de er i behandling.

Præcisionsmedicin er det nye på ASCO - men er Medicinrådet klar

Af Kristian Lund d. 02. juni 2018 i Samfund

På årets ASCO betegnes begrebet 'Personlig Medicin' nu også som 'Præcisionsmedicin', og det er signalet om, at fænomenet handler om farmakologi, og ikke om alt muligt andet.

[12 3 4 5  >>