Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tests, sekventering og biomarkører rykker ind – og det koster

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018

Når man er tilskuer til ASCO – og altså lidt på afstand –, så bliver det meget klart, at en ekstraordinær andel af nyhederne drejer sig om diagnostik, biomarkører og sekventering – mens nyhederne om nye lægemidler er i aftagende.

 

Nye lægemidler, glem det - økonomiaftale nedprioriterer sundhed

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018 i Politik

Mens kræftlægerne på ASCO i Chicago dagligt præsenteres for nye muligheder for at forbedre behandlingen, så går det desværre den modsatte vej hjemme i København. I nat blev årets økonomiaftale nemlig forhandlet på plads, og den levner ikke plads til udvidede medicinbudgetter.

Livskvalitet på vej til at blive et dominerende målepunkt

Af Kristian Lund d. 05. juni 2018

Helbredsrelateret livskvalitet er dømt til at blive et af de nye centrale måleinstrument ved bedømmelsen af lægemidler – det er jo ikke tilstrækkeligt blot at kigge på OS eller progressionsfri overlevelse, for den sags skyld.

PRO virker skam – men det kan blive endnu bedre

Af Kristian Lund d. 04. juni 2018

Forventningerne er kolossale til PRO, altså selvrapporterede oplysninger, hvor patienterne monitoreres eller selv rapporterer om deres helbred og livskvalitet, mens de er i behandling.

Præcisionsmedicin er det nye på ASCO - men er Medicinrådet klar

Af Kristian Lund d. 02. juni 2018 i Samfund

På årets ASCO betegnes begrebet 'Personlig Medicin' nu også som 'Præcisionsmedicin', og det er signalet om, at fænomenet handler om farmakologi, og ikke om alt muligt andet.

Medicinrådet ændrer kurs: Spinraza-sagen genoptages

Af Kristian Lund d. 16. marts 2018 i Medicinrådet

Meddelelsen fra Medicinrådet efter torsdagens ni timer lange rådsmødet 15. marts 2018 er kort og lakonisk. Bag den lurer dog et uhyre drama - men også udsigten til en ændret beslutning:

"Rådet vil igen efterspørge data for livskvalitet, tage initiativ til en skandinavisk faglig dialog og fortsætte drøftelserne på rådets møde i april, hvor fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi også vil blive inviteret til at deltage i en faglig dialog.

Mangel på tillid inficerer sundhedsverdenen

Af Kristian Lund d. 27. februar 2018 i Samfund

Et af de allerstørste problemer i det danske sundhedsvæsen er manglen på tillid – at aktører skydes i skoene, at de plejer private agendaer. Det er blevet en pest, og som en rigtig epidemi griber råddenskaben om sig.

Spinraza-nej’et bør interessere onkologer

Af Kristian Lund d. 20. februar 2018

Nu handler sagen om Medicinrådets afvisning af det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza (nusinersen) ikke om onkologi.

Den handler om hvordan Medicinrådet agerer, når det slet ikke har lyst til at åbne op for anvendelsen af et lægemiddel til en smal patientgruppe, i dette tilfælde patienter med den sjældne og arvelige sygdom spinal muskelatrofi (SMA). På sit møde 30. januar afviste rådet på ny Spinraza, denne gang med henvisning til beskeden evidens. I oktober afviste rådet også en godkendelse - men ved den lejlighed blev afvisningen begrundet med en høj pris. På den måde kunne rådet her i anden omgang undgå at tage stilling til prisen, som producenten ellers havde valgt at sætte ned.

Regionerne jule-hamstrer kræftlægemidler

Af Kristian Lund d. 25. januar 2018 i Samfund

Nu er det klart. Medicinudgifterne steg med 7,2 procent i forgangne år, og det er jo et ordentligt hak opad, også større end godt er, hvis man håber, at patienterne vedblivende skal have hurtig adgang til de nyeste lægemidler.

Steen Werner skød sig selv i foden

Af Kristian Lund d. 19. december 2017

Betydningen kan ikke undervurderes af det brev, som Medicinrådets to formænd, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, lod udsende i november – og fik det til at se ud som om det repræsenterede et samlet Medicinrådet.

[12 3 4 5  >>  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift