Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet

Medicinrådet ændrer kurs: Spinraza-sagen genoptages

Af Kristian Lund d. 16. marts 2018 i Medicinrådet

Meddelelsen fra Medicinrådet efter torsdagens ni timer lange rådsmødet 15. marts 2018 er kort og lakonisk. Bag den lurer dog et uhyre drama - men også udsigten til en ændret beslutning:

"Rådet vil igen efterspørge data for livskvalitet, tage initiativ til en skandinavisk faglig dialog og fortsætte drøftelserne på rådets møde i april, hvor fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi også vil blive inviteret til at deltage i en faglig dialog.

Regionerne giver Medicinrådet fingeren

Af Kristian Lund d. 28. november 2017 i Medicinrådet

Endnu et vaklende skridt er taget i Medicinrådets kamp for at få udnævnt formænd til fagudvalgene. I måneder har rådet ledt efter egnede folk til formandstolene i fagudvalget for æggestokkræft – og uden held.

Lægers manglende habilitet - vi mangler skyggen af et bevis

Af Kristian Lund d. 16. november 2017 i Medicinrådet

Det er lang tid siden, at man har kunnet takke formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp (S) for et initiativ på sundhedsområdet. Men i går meldte hun sin region ud af det hylekor af regioner og patientforeninger, som mener, at læger skal afskæres fra kontakt til medicinalindustrien.

Danske Patienter skal ud af Medicinrådet

Af Kristian Lund d. 16. oktober 2017 i Medicinrådet

Hvad pokker laver patienterne egentlig i Medicinrådet? Det spørgsmål kan man ikke lade være med at stille, når man betænker, hvilken behandling Danske Patienter fik, da Medicinrådet iskoldt afviste at anbefale lægemidlet Spinraza (nusinersen) som standardbehandling til børn med den sjældne muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi. 

Medicinrådet omgår Folketingets krav

Af Kristian Lund d. 28. september 2017 i Medicinrådet

Når Medicinrådets historie engang skal skrives, så bliver et centralt tema - mærkeligt nok - habilitet. De fleste frygtede for alt muligt andet, da skibet blev sat i søen: Regionerne ville sætte sig på det hele, langsommelighed eller spareiver - men ikke at netop det spørgsmål skulle blokere for funktionaliteten af det nye prioriteringsorgan er og bliver en overraskelse, tilmed en meget ubehagelig overraskelse.

Medicinrådet burde betale for at være med til ESMO

Af Kristian Lund d. 09. september 2017 i Medicinrådet, Samfund

Det risler medicinalindustrien koldt ned ad ryggen, når der hviskes biosimilære lægemidler. Så ved man, at priserne bliver presset i bund, og indkøberne jubler.

Hidtil har kræftområdet ikke oplevet biosimilære lægemidler på klos hold, men i år er industriens mareridt ikke desto mindre et tema på ESMO, og forklaringen er, at nogle af de moderne kræftlægemidler nu løber af patent. 

Nye habilitetsregler kan få fatale konsekvenser

Af Kristian Lund d. 16. maj 2017 i Medicinrådet, Samfund

Så blev det Medicinrådet, og ikke Folketinget, der traf beslutningen om, hvem læger må tage på rejser med i fremtiden. Det er nemlig for mange læger de facto resultatet af Medicinrådets habilitetsreglement, som fastslår, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller som er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

 

KB og Danske Patienter er ubegribeligt udemokratiske

Af Kristian Lund d. 07. marts 2017 i Medicinrådet

Medicinrådet var på sit seneste møde ikke parat til at efterkomme ønsket fra Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter om at udelukke patientrepræsentanter fra foreninger, som har modtaget støtte fra medicinalindustrien, fra arbejdet i Medicinrådets fagudvalg.

Patientgiganterne tager magter fra de små

Af Kristian Lund d. 26. februar 2017 i Medicinrådet

Medicinrådet skal underlægges skrappere habilitetsregler end RADS og KRIS. Rådet må, mener formandskabet, aldrig mistænkes for at være i lommen på medicinalindustrien. Spørgsmålet skal drøftes allerede på det næste møde i rådet 1. marts.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift