Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danmark markant bedre til cancer end England

Skrevet af Kristian Lund d. 06. september 2018

Det er sjældent, at vi danskere får helt konkret bevis for at den måde, vi har indrettet vores kræftbehandling på, er velfungerende, gennemtænkt og effektiv.

Men det skete på det imponerende arrangement, Kræftforskningsdage i Odense 30.-31. august, arrangeret af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) med deltagelse af 450 af landets førende inden for kræftbehandling.

Henrik Møller, professor og epidemiologisk faglig leder hos Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) præsenterede dokumentation for, at den danske håndtering af en af de allerværste kræftdiagnoser, man kan forestille sig, pancreascancer, er overlegen i forhold til Storbritannien.

Regnestykket ser således ud – og tallene er fra 2016/17:

I England er incidensen af pancreascancer 8000 om året, mens den i Danmark er 900, hvilket korresponderer nogenlunde med befolkningernes størrelse. Incidensraten er 6,3 i England og – lidt højere – 8,5 i Danmark. (Så måske er vi også bedre end briterne til at opdage pancreascancer).

Den store forskel mellem de to lande bliver klar, når man se på etårs overlevelsen, i England er etårs overlevelsen ca. 20 procent, mens den i Danmark er ca. 30 procent.

Bedømt på dette benhårde parameter er Danmark altså 50 procent mere effektiv end England.

Forklaringen er tilsvarende klar.

I England får kun ni procent af patienterne adgang til kirurgi, i Danmark er andelen dobbelt så høj, 18 procent.

I England kommer 27 procent af patienterne i behandling med kemoterapi, i Danmark er andelen 42 procent.

Danmark har altså en langt mere håndfast og offensiv strategi end englænderne. Vi er parat til at investere mere i ekstra levetid, og vi opnår resultater.

Der er flere læringer af sammenligningen mellem Danmark og England, men en smule overraskede er øget centralisering ikke én af dem. I Danmark har fire hospitaler lov til at operere, i England har 25 hospitaler tilladelse, og det er relativt færre end i Danmark, idet England - groft sagt - er 10 gange så store.

Så er det straks mere interessant, at Danmark har valgt at centralisere kemoterapibehandlingen meget markant i forhold til briterne, som tilbyder kemo på 112 hospitaler mod syv i Danmark.

Tilbage står, at Danmark har succes med sin tilgang til behandling af pancreascancer, nemlig betydeligt oftere anvendelse af (dyr) kirurgi og langt mere offensiv anvendelse af kemoterapi, som i Danmark, - med rette åbenbart, - anses for at være specialiseret behandling, som meget få afdelinger formår at administrere. 

Vi gør det altså godt, vi kunne være tilfredse, ja, indsatsen burde nærmest fejres. Og den har faktisk mange vindere, lægerne, selvfølgelig, men også hospitalerne, som foretog prioriteringen, og politikerne som besluttede at støtte op. 

Men…

Netop på den dag, hvor Henrik Møller leverede sin præsentation i en sal med 450 deltagere, løb der nye tal ind for ventetiderne i dansk kræftbehandling – og så er det godt nok frustrerende, at netop pancreascancerbehandlingen er præget af forsinkelser.

Vi skal værne om patienterne – og succes'erne.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift