Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DMCG’ernes godfather er død

Skrevet af Kristian Lund d. 29. april 2016 i Kræft

DMCG’ernes godfather er død

Onsdag formiddag døde Torben Palshof, 68 år, af sine nyrecancer.

Hans betydning for kræftbehandlingen i Danmark kan ikke overvurderes. Han var formand for DMCG fra 2005 til 2012, og derfor den absolutte topfigur i kræftbehandlingen i Danmark i den afgørende periode, hvor sundhedsvæsenet skulle rulle de første kræftplaner ud, og Danmark skulle opfinde løsninger, der kunne bringe dansk kræftbehandling på højde med lande, vi ellers sammenligner os med.

I Irland kalder man folk i den position for Cancer Zars. I Danmark blev Torben Palshof vores zar – blot helt uden korsebånd og stjerner, ja, han var nærmest ukendt i den brede befolkning.

Han blev den første formand for DMCG. Det var også hans opfindelse, skabt på møder mellem ham selv og hæmatologen Francesco D’Amore på Cafe Casablanca i Aarhus. ”Servietmøderne” kaldte han dem. Mange år efter skabte han nærmest ene mand denne paraplyorganisation, som formelt set bare skulle holde sammen på kræftstyregrupperne, men som reelt set samlede kræftlægerne i Danmark om fælles mål, som han ofte selv påtog sig at få ført ud i livet. 

De fleste har sikkert glemt det, men dengang var kræftbehandlingen præget af dybe uenigheder, som blev hængt til tørre i fuld offentlighed. Man kritiserede hinanden i voldsomme vendinger. Der var misundelse og kollegial hyggehad. Alt sammen ufatteligt destruktivt og en væsentlig grund til, at politikerne ikke kunne se nogen som helst grund til at støtte kræftbehandlingen.

Hvis det giver mening at tildele en enkelt person æren for samlingen af kræftlægerne i Danmark, så skal hæderen tilfalde Torben Palshof. Han investerede størstedelen af sin energi i at få kræftlægerne til at samles om det, der var enighed om, og resten af energien på at tage skænderierne internt, så kræftlægerne ikke fremstod splittede.

Kristian Lund

I dag, 10 år efter, er det godt at erindre sig, at mulighederne for god kræftbehandling var utroligt meget ringere end i dag. Nærmest som på en anden planet.

Hvis det giver mening at tildele en enkelt person æren for samlingen af kræftlægerne i Danmark, så skal hæderen tilfalde Torben Palshof. Han investerede størstedelen af sin energi i at få kræftlægerne til at samles om det, der var enighed om, og resten af energien på at tage skænderierne internt, så kræftlægerne ikke fremstod splittede.

Det blev hans strategi, og samlingen af kræftlægerne blev selve fundamentet for successen med to af de mest betydningsfulde sundhedspolitiske tiltag i Danmark, nemlig kræftplan I og II, som tilførte kræftområdet betydelige ressourcer – og som har ført til kolossale forbedringer af kræftbehandlingen i Danmark. Samlingen af kræftlægerne er også forudsætningen for at der kunne udvikles fælles nationale retningslinjer for kræftsygdommene, foruden kræftpakkerne og alle de andre fælles tiltag på kræftområdet. Ingen af de initiativer havde fået effekt, hvis ikke Torben Palshof og DMCG havde fået kræftlægerne til at begrave uenighederne.

Torben Palshof havde helt sin egen stil. På én gang temperamentsfuld og impulsiv, og samtidig strategisk gennemtænkt og tålmodig, hvordan det så lige kunne lade sig gøre. Han kunne blive vred, ligefrem gnaven, men han kunne bruge sin indignation konstruktivt til at skaffe kræftbehandlingen nye gevinster.

Stilen gav ham også fjender, der ofte mente at hans kritik af behandlingskvaliteten skød over mål, og som derfor heller ikke var enige med ham i, hvordan man kunne forbedre forholdene.

Han foretrak at opnå sine resultater i det skjulte. Da Region Midtjylland skuffede fælt på visse kræftbehandlinger, så gav han regionen tid til at løse problemerne, snarere end at lufte skuffelserne i det åbne landskab. Det er bare et eksempel, og det er typisk for Torben Palshof. Det blev hans arbejdsmetode i hele hans formandsperiode.

Retningen for hans indsats var lige så klar. Han brændte for kvalitet i behandlingen, og sådan var det også inden han indtog DMCG.

”Det var ikke lige populært overalt, at han gik så meget op i at løfte kvaliteten, da han som overlæge dukkede op på Aarhus Kommunehospitals onkologiske afdeling. De fleste syntes jo, at kvaliteten var fin. Blot ikke Torben,” husker den daværende formand for Kræften Bekæmpelse, Frede Olesen

Den daværende medicinaldirektør, Jens Kr. Gøtrik, husker noget lignende: ”Hans hjerte bankede jo for patienterne. Han var meget dedikeret og leverede en vældig arbejdsindsats som formand for DMCG. Og før det på lungecancerområdet. Dengang handlede lungekræft om at få stillet en diagnose i en fart, og så komme i gang med en behandling. Mulighederne var beskedne. Men Torben Palshof arbejdede hårdt for at finde mulighederne,” siger Jens Kr. Gøtrik.

Torben Palshof blev speciallæge i onkologi i 1989 – han har også en speciallægeuddannelse i intern medicin. Straks efter blev han overlæge ved onkologisk afdeling, Aarhus Kommunehospital. I 2001 udnævntes han til administrerende overlæge samme sted. På det tidspunkt var han dybt begravet i arbejdet med Dansk Lunge Cancer Register.

I 2005 blev han så formand for DMCG, og i den forbindelse blev han frikøbt (50 procent) fra jobbet som overlæge, så han kunne få mulighed for arbejdet med cancergrupperne.

I 2012 blev han nødt til stoppe som formand. Hans nyrecancer tillod ikke så anstrengende arbejde. I stedet blev han en meget synlig kræftpatient, og med den synsvinkel meget kritisk over for sine tidligere kollegaer. Han engagerede sig også i debatten om HPV vaccinen, hvor han argumenterede stærkt for at bivirkningerne skal tages alvorligt.

I 2013 overrakte H.K.H. Kronprinsesse Mary Kræftens Bekæmpelses Hæderspris til Torben Palshof. Ved den lejlighed sagde foreningens daværende formand, Frede Olesen:

”Torben Palshof har kæmpet indædt for at højne kvaliteten af kræftbehandlingen og har ofte opfordret til, at afdelingerne lærer af hinanden. Det har ikke altid været lige populært, men Torben har været med til at skubbe denne vigtige proces i gang. Blandt andet har han været med til at etablere en af de mest velfungerende databaser for kræft, Dansk Lunge Cancer Register, der afslørede store forskelle i behandlingen og overlevelsen landsdelene imellem. Siden har det heldigvis ført til forbedringer, der vil sikre bedre overlevelse hos lungekræftpatienter.”

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift