Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjem fra WCLC: Med optimisme i kufferten

Skrevet af Kristian Lund d. 19. oktober 2017 i Kræft

Nu dukker andet års tal for de nye immunterapier for alvor op, og de bekræfter, at vi har at gøre med lægemidler med anderledes pondus end de gamle kemoterapier.

Resultaterne er med til at skabe den optimisme de mange tusinde specialister må forlade den internationale kongres med. Med i kufferten har de bestyrkede visioner om at lungekræft kan blive en kronisk sygdom - og ja ligefrem helbredelse dukkede op i flere sammenhænge.

De optimistiske toner bygger bl.a. også på fremlagte resultater for behandlinger, der kombinerer immunterapi med både kemoterapi og antistoffer mod ikke-småcellet lungekræft.

På WCLC blev det såkaldte KEYNOTE 024-studie fremlagt i går. Der er tale om et internationalt, fase 3 randomiseret, åbent, og kontrolleret forsøg med behandling med pembrolizumab over for platinbaseret kemoterapi som førsteliniebehandling til patienter med avanceret NSCLC af enhver histologi (med PD-L1 tumor proportions score (TPS) ≥50 procent og uden EGFR mutationer eller ALK translokationer.)

Studiet omfatter deltog 305 patienter, hvoraf 154 fik pembrolizumab og 151 fik kemoterapi.

Kvaliteten af studiet er altså i orden, og konklusionen er temmelig simpel: Pembrolizumab medfører en dobbelt så lang samlet overlevelse som kemoterapi efter to år.

Her er detaljerne:

Oprindeligt viste studiet, at pembrolizumab efter en median opfølgning på 11,2 måneder signifikant forbedrede PFS med 50 procent og OS med 40 procent og medførte færre bivirkninger end kemoterapi.

I den nye analyse, altså efter godt to år (median 25,2 måneder) var 73 patienter (47,4 procent) i pembrolizumab-gruppen og 96 patienter (63,6 procent) i kemoterapi-gruppen døde.

Men denne gang gentog pembrolizumab sin overlegenhed i forhold til standardbehandlingen. Den samlede overlevelse (OS) i pembrolizumab-gruppen viste sig nemlig at være 37 procent højere. Median OS var 30 (18,3-ikke nået) måneder i pembrolizumab-gruppen og 14,2 (9,8-19,0) måneder i kemoterapi-gruppen.

Behandlingsrelaterede bivirkninger var også mindre hyppige i pembrolizumab--gruppen end i kemoterapibehandlingen (henholdsvis 76,6 procent mod 90,0 procent) - også for behandlingsrelaterede bivirkninger i 3-5 grad (31,2 procent mod 53,3 procent).

Der er altså fortsat grund til optimisme på vegne af pembrolizumab – og dermed også (formentlig) for visse andre immunterapier. Når Torben Riis Rasmussen, overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Århus Universitetshospital, og formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe, er optimistisk på vegne af lungekræftpatienterne så hænger det sammen med at de nye immunterapier bekræfter deres effekt:

”Det ser ud til, at nogle af de lungekræftpatienter, som vi egentlig har regnet for at være uhelbredelige ved behandling med gammeldags kemoterapi, bliver helbredt med immunterapi. Jeg kunne godt forestille mig, at der inden for en tidshorisont på ti år dukker noget op, som er i stand til at helbrede lungekræft, eller i hvert fald gøre det til en kronisk lidelse mere end noget, man dør af.”

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift