Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Livskvalitet på vej til at blive et dominerende målepunkt

Skrevet af Kristian Lund d. 05. juni 2018

Helbredsrelateret livskvalitet er dømt til at blive et af de nye centrale måleinstrument ved bedømmelsen af lægemidler – det er jo ikke tilstrækkeligt blot at kigge på OS eller progressionsfri overlevelse, for den sags skyld.

Det er trods alt ikke ligegyldigt, hvordan patienten har det på sin vej under og efter behandling. Og da ganske særligt ikke, når behandlingerne for alvor begynder at give patienterne ekstra leveår.

Indtil for nylig havde lægerne blikket stift rettet mod de sværeste bivirkninger, mens de mindre svære bivirkninger blev anset for harmløse og uinteressante. Sådan er det ikke længere. Summen af mindre bivirkninger kan opleves som utroligt skadende af den enkelte patient, mens en defineret svær bivirkning måske ikke påvirker patienterne lige ødelæggende.

Det er erkendelsen bag målinger af helbredsrelateret livskvalitet og som med stigende kraft inkluderes i moderne studier fremlagt på f.eks. ASCO.

Helbredsrelateret livskvalitet bliver et stadig vigtigere omdrejningspunkt for en medicinalindustri, som frembringer nye lægemidler, f.eks. immunterapi, hvor lægerne virkelig skal være på vagt og vågne overfor selv beskedne bivirkninger. Til gengæld er livskvaliteten ved disse nye behandlinger generelt væsentligt bedre end for f.eks. traditionelle kemoterapier.

Indlysende skal livskvaliteten inddrages, og der arbejdes også på at perfektionere målemetoderne, for slet ikke at tale om at måle over længere tid. Bedømt på netop tidsparameteret kan immunterapierne vise sig endnu stærkere. 

BMS var forrest i kapløbet om at bringe nye immunterapier ud til patienterne og markedet, og nu har BMS både i de første af sine Checkmate-studier, men især i de nye CheckMate studier, et særligt fokus på helbredsrelateret livskvalitet.

Forklaringen er den indlysende, at man allerede er begyndt at kombinere immunterapi med andre immunterapier snarere end med traditionelle kemoterapier, og disse kombinationer har netop sine styrker i bedre livskvalitet end kematerapi-kombinationerne. Til eksempel har FDA for få måneder siden godkendt anvendelsen af to af BMS’s immunterapier, nivolumab i kombination med ipilimumab, til nyrecancer. Den kombination er efter et studie publiceret 31. maj 2018 i New England Journal of Medicine bedømt som lovende i forhold til targeteret behandling. Bedømt på de fleste traditionelle målepunkter, men særligt når det gælder livskvalitet kan fordelene vise sig.

Men alle de store inden for immunterapi, eksempelvis MSD, Roche, Astra Zeneca, deler dette fokus på helbredsrelateret livskvalitet. Området vil med garanti udvikle sig stadigt mere raffineret – og udviklingen vil jo komme patienterne til gode.

Den udvikling skubber andre indflydelsesrige kræfter – også i Danmark – til. Alle vil ind på banen for at præge og bidrage til udviklingen. Centralt i de bestræbelser i Danmark er Partnerskab om PRO, som samler Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, alle regionerne, de multidisciplinære cancergrupper og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Stærkere kan det næsten ikke blive herhjemme.

Derfor er det også givet, at verden kommer til at vide virkelig meget om livskvaliteten ved forskellige behandlinger. Mange svar på komplicerede valg ligger begravet dér, og centralt bliver patienternes oplevelser på en helt anden og professionel måde end i dag.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift