Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pøj, pøj SKA – I er på rette vej

Skrevet af Kristian Lund d. 15. august 2018 i Kræft

Måske kan der ligefrem komme noget godt ud af Region Hovedstadens mærkelige beslutning om at trække sig ud af, SKA, Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA.

I hvert tilfælde er organisationen genrejst, nu med en strategi, som er fremtidssikret, tværfaglig og moderne – og en ny leder er udnævnt, ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen fra Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Hans og SKA’s analyse er, at det er for snævert at fokusere på de onkologiske og hæmatologiske afdelinger, når moderne kræftbehandling jo kræver multidisciplinære organiseringer med inddragelse af flere diagnostiske specialer foruden speciallæger som f.eks. lungemedicinere til lungekræft til lungekræft eller gynækologer til en række kræftformer i underlivet.

Læg dertil de toksiske komplikationer, som kræver, at endnu flere speciallæger og sygeplejersker inddrages i kræftbehandlingen, f.eks. kardiologer.

Det er den nye virkelighed, og dér har SKA valgt at tage fat. Det virker begavet. 

Dermed kommer den nye uddannelsesorganisation på kræftområdet til at slå ind på en vej, som kan andet og mere end den efteruddannelse, som industrien bidrog til, og som nu tydeligvis ikke er i kridthuset på hospitalerne.

Blandt planerne er også at afholde såkaldte MDT work camps, som skal træne afdelingerne/hospitalerne i at håndtere MDT’ere i en presset og stresset hverdag.

Dermed lægger SKA sig op ad DMCG – et supplement, der kan stå for den multidisciplinære efteruddannelse. Tankegangen læner sig også op ad den politiske tankegang, som er udgangspunktet for Kræftplan IV.

Strategien er altså begavet. SKA tager fat på et udækket behov. Men det er desværre ikke det samme som at SKA’s kommende uddannelsesprogrammer bliver en succes. Dertil kræves efterspørgsel, og projektet fortjener at blive brugt af samtlige regionerne – men kan kræftafdelingerne i vest finde på at sende medarbejdere afsted til djævleøen for at blive klogere?

Man må håbe, at det trods alt er kommet så vidt – baseret på en fundament skabt af DMCG –, at alle kræftafdelinger vil bakke op om denne tænkning og hvad den kan betyde for udviklingen af kræftbehandlingen i Danmark.

Vi krydser fingre.

Good luck.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift