Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PRO virker skam – men det kan blive endnu bedre

Skrevet af Kristian Lund d. 04. juni 2018

Forventningerne er kolossale til PRO, altså selvrapporterede oplysninger, hvor patienterne monitoreres eller selv rapporterer om deres helbred og livskvalitet, mens de er i behandling.

På den måde skal PRO, som er forkortelsen for Patient Reported Outcome, afsløre, hvordan patienten har gavn af en behandling, og hvordan livskvaliteten udvikler sig undervejs.

Der er for længst præsenteret teknologiske – digitale - muligheder for fjernovervågning, og der udvikles løbende på værktøjerne. Håbet er, at PRO kan hjælpe patienterne med støtte, så snart behovet opstår, snarere end – som i dag – når patienterne med forsinkelse, forglemmelse og manglende præcision spørges om, hvordan de har det.

På ASCO præsenteredes i weekenden et studie, som dokumenterer, at systemerne dur. Studiet handlede om patienter med hoved-hals kræft. Det omfattede 357 patienter. Af dem anvendte 169 patienter et teknologisystem, CYCORE (CYberinfrastructure for COmparative Effectiveness REsearch) som monitorer patienterne ved hjælp af sensorer og hvor patienterne besvarede spørgsmål på en tablet. Resten af patienterne modtog den sædvanlige behandling, nemlig ugentlige lægebesøg.

Selve systemet virkede skam, og CYCORE-gruppen oplevede også lavere forekomst af alvorlige bivirkninger. Men forbedringerne var nu ikke overvældende.

Så var det straks mere overbevisende på sidste års ASCO hvor et opsigtsvækkende PRO-studie (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2630810) med deltagelse af 766 patienter i kemoterapi for metastaserede solide tumorer viste mere overbevisende resultater.

Efter seks måneder oplevede 31 procent flere patienter i den selvrapporterende gruppe end i standardbehandlingsgruppen livskvalitetsfordele i forhold til forsøgets start (34 procent mod 18 procent). Antallet af akutte hospitalsbesøg blev reduceret med syv procent. Den gennemsnitlige OS var fem måneder længere for patienter i PRO-gruppen sammenlignet med standardbehandling (31,2 måneder mod 26,0 måneder), og det gav en femårig absolut overlevelsesfordel på otte procent.

Der er altså noget om snakken, og logikken er sandelig også bag tankegangen.

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen er blandt de læger som er optaget af PRO. Til Onkologisk Tidsskrift siger han: ”Der kommer mere og mere fokus på, at patienterne selv rapporterer deres bivirkninger og graden af dem under behandling – det giver nok et mere sandfærdigt billede end lægens vurdering af, hvordan patienterne opfatter deres bivirkninger.”

Og så enkelt – og vigtigt - er PRO faktisk.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift