Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steen Werner skød sig selv i foden

Skrevet af Kristian Lund d. 19. december 2017

Betydningen kan ikke undervurderes af det brev, som Medicinrådets to formænd, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, lod udsende i november – og fik det til at se ud som om det repræsenterede et samlet Medicinrådet.

Det viser, hvor langt lægemiddelgodkendelsens topfolk er kommet – de viger ikke tilbage fra at fifle med opbakningen til deres synspunkter.

Efter pres fra resten af Medicinrådet er brevet nu kaldt tilbage, men forløbet er mere end pinligt for de to formænd. For det første er det indlysende for de fleste, som kender til disse forhold, at der mellem linierrne stod Torben Plesners navn. Torben Plesner fra Sygehus Lillebælt er en indsigtsfuld hæmatolog, når det gælder medicinsk behandling af myelomatosepatienter, og han modtager patienter selv fra Steen Werner Hansens region, og netop han er rasende over, hvad der foregår.

Men selv ikke formandsskabet for Medicinrådet kan udstille navngivne læger og forlange, at de makker ret, og faktisk kan de heller ikke irettesætte regionerne for ikke at makke ret. Men det gjorde formandsskabet ikke desto mindre, og det ville forsamlingen simpelt hen ikke acceptere, og så blev formændene beordret til at tilbagekalde brevet.

Mere pinligt kan det næsten ikke blive. Medicinrådet føler sig simpelthen misbrugt af formandskabet. Havde det været en departementschef, som tog politikere til indtægt for synspunkter, de ikke har, så ville den pågældende være blevet fyret – eller hvis han var heldig, have fået en alvorlig – og offentlig – reprimande.

Med sin mail afslører formandsskabet sig selv og sine ambitioner med rådets store projekt. Brevet skal jo banke læger på plads, som vælger at anvende lægemidler i større udstrækning, end formandsskabet ønsker. Formandsskabet kan ikke acceptere overforbrug af lægemidler. Det er tydeligt hensigten.

Det er også tydeligt, at det ikke er hensigten at irettesætte regioner, der heller ikke følger Medicinrådets anbefalinger og underforbruger, selv om det – fra et patientperspektiv – en en langt større forbrydelse.

Dette formandskab arbejder nemlig – at dømme efter brevet – efter den agenda, at kvalificerede lægemidler ikke skal overforbruges – derimod er der ingen grund til at påtale, at lægemidler, som fagudvalg anbefaler, som er godkendt af Medicinrådet, og som har været parat til at sætte prisen ned, alligevel ikke tages i synderligt brug – det interesserer ikke formandsskabet et hak.

Underforbrug kan ikke bringe dette formandskab i affekt. Underforbrug er åbenbart ok. Det er ikke dér, at dette formandskab har sit fokus.

Derfor er det tilbagekaldte brev pinligt for Steen Werner Hansen og Jørgen Schiøler Kristensen. Hvis der var nogen, der troede, at Medicinrådet – eller deres formandskab - var sat i søen for at sikre, at gode lægemidler skal nå frem til patienterne hurtigst muligt, så er det efter denne mail klart, at det ikke er tilfældet.

Man kan kun konstatere, at Medicinrådet, anført af dette formandskab er godt på vej til at bekræfte de værste anelser, man kunne have haft: Et koldhjertet organ, som bare skal spare penge, og som ikke interesserer sig et døjt for patienterne.

Medicinrådet var Bent Hansens opfindelse, og snart er han forsvundet fra det danske sundhedsvæsen. Gad vide, om han er tilfreds med, at Medicinrådet er blevet det modsatte af, hvad han tænkte sig.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift