Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

WCLC - patienternes samlede tilstand på dagsordenen

Skrevet af Kristian Lund d. 24. september 2018

Det var ærligt talt lidt af en overraskelse, at ernæring dukkede op som et markant emne på DSKO's årsmøde i år. Overraskende, fordi netop ernæring - i lægernes optik - har henhørt til sygeplejersker, diætister og alle andre end netop lægerne.

Debatten på årsmødet blev måske en gamechanger i Danmark - nu er det ikke bare almindeligt men sandelig også både logisk og nødvendigt, at læger på kræftområdet interesserer sig for patienternes ernæring, ja hele deres helbredssituation, også den mentale.

På WCLC er der fokus på patienternes tilstand i bredere forstand, og netop på lungekræftkongressen i Toronto er det da også dybt logisk - al den stund, at mange af studierne på kongressen vedrører lægemidler til lungekræft der først tages i brug i 2. linje eller endnu senere. 

Skal det overhovedet give mening, så skal patienterne også være i en tilstand, hvor de faktisk kan komme i behandling med de nye lægemidler, altså at sygdommen og 1. linjebehandlingen ikke har svækket patienterne så meget, at de har passeret mulighederne for at få del i fordelene ved de nye lægemidler.

Derfor er det uhyre vigtigt, at lægerne tager et ansvar for patienternes hele tilstand.

Uden lægers opbakningm smuldrer meget i det danske sundhedsvæsen. Indimellem er lægers manglende interesse velvalgt og gennemtænkt, men andre gange er svært at forstå, f.eks. patientsikkerhedsagen, som læger har valgt at overlade til andre i sundhedsvæsenet.

Men det er bare et enkelt eksempel på, hvad der sker, når læger ikke føler, at de skal påtage sig ansvaret - den skæbne må lægers fokus på kræftpatienters samlede tilstand ikke lide.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift