Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

WCLC skudt igang: Med fokus på patienternes livskvalitet

Skrevet af Kristian Lund d. 15. oktober 2017 i Kræft

Velkommen til Onkologisk Tidsskrift nyhedsbrev fra WCLC. Det kommer til at følge kongressen på klos hold, og forventningerne er store.

Det er givet, at et stort kontingent af danske lungekræftlæger kommer hjem med viden om nye lægemidler, som vil forbedre behandlingen af danske lungekræftpatienter – og højest sandsynligt om kort tid.

Indlysende er det ekstremt spændende. Men der er også grund til at se hen til at allerede introducerede lægemidler føjer ny viden til deres data – alene fordi de nu er et år ældre, og at studierne derfor kommer til at rumme flere erfaringer om bivirkningen og effekt. Står de nye lægemidler distancen - også med de nye erfaringer?

Onkologisk Tidsskrift forventer, at personlig medicin igen kommer til at spille en betydelig rolle. Mange studier kommer til at kredse om test og biomarkører, og det er givet, at WCLC kommer til at præsentere lavpraktiske studier, som vil vise, at test på kræftområdet ikke behøver at være rocket-science, som koster spidsen af en jetjager.

Faktisk er merudgifterne ganske beskedne, så der er ingen undskyldninger. Tests er simpelthen vejen frem. Det er bare ikke nødvendigvis sådan hospitalerne ser på det. For dem er tests fordyrende, forsinkende og temmelig irriterende, og de har ikke blik for, at tests kan føre til nye lægemidler eller gøre os klogere på lægemidler, der er taget i brug.

WCLC kommer også til at give os ny viden om livskvalitet. Nu har vi fået lægemidler som kan forlænge livet, men vi savner viden om patienternes reelle og menneskelige udbytte af forlængelsen. Det handler om betydningen af bivirkninger, og altså ikke bare den livsforlængende effekt. Årets WCLC kommer højest sandsynligt til at gøre os klogere på det område.

Hvad der bliver det mest spændende faglige udbytte af WCLC er gætværk. Men der er ingen grund til gætte på, hvad der også bliver et stort samtaleemne blandt de danske læger i Japan. På en førsteplads kommer med garanti at rekrutteringen til fagudvalget inden for lungekræft og habiliteten af lægerne ikke er på plads.

Endnu er fagudvalget ikke rekrutteret, og der er derfor ingen organisation, som kan sikre, at de nye lægemidler på lungekræftområdet vil blive godkendt indenfor de frister som Danske Regioner har lovet.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift