Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet og lungekræftudvalget begraver stridsøksen

Den sidste måneds tid har Medicinrådet og fagudvalget vedrørende lungekræft ligget i åben strid, men efter gårsdagens møde er parterne langt om længe nået til enighed. Medicinrådets formand erkender, at dialogen med fagudvalget har haft mangler, og han tager ansvaret for dette.

Læs mere ...

Nivolumab er effektiv mod lungehindekræft over lang tid

Treårs-resultater fra et studie af patienter med metastatisk eller avanceret lungehindekræft, som har fået kemoterapi efterfulgt af Opdivo (nivolumab), viser, at behandlingen giver vedvarende sygdomskontrol hos størstedelen af patienterne, og hver fjerde patient får objektiv respons.

Læs mere ...

Omstridt lungekræftmiddel godkendt i en begrænset periode

Efter en usædvanlig lang sagsbehandling har Medicinrådet besluttet at anbefale Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og PD-L1-ekspression <1 %. Anbefalingen er indtil videre begrænset til to år.

Læs mere ...

EMA anbefaler at udvide indikationen for nivolumab

Det europæiske lægemiddelagenturs (EMA) udvalg for humanmedicinske lægemidler (CHMP) har anbefalet at udvide markedsføringstilladelsen for Opdivo (nivolumab) til metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) samt ikke-resektabel, tilbagevende og metastatisk spiserørskræft. 

Læs mere ...

Ny prognostisk kræft-markør er tæt på klinikken

Metoderne til at måle muteret tumor-DNA i blodprøver er efterhånden meget følsomme. Det betyder, at måling af cirkulerende tumor-DNA i blodet nu er meget tæt på at kunne tages i anvendelse som en prognostisk markør i klinikken.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift