Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Potentiel biomarkør for effekt af immunterapi af NSCLC

ESMO: En ny score baseret på tre nyidentificerede risikofaktorer kan i kombination med den velafprøvede LIPI-score være et stærkt prognostisk værktøj til at identificere de patienter med ikke-små-cellet lungecancer (NSCLC), der vil have gavn af behandling med immunterapi.

Læs mere ...

Kombinationsterapi ikke bedre end monoterapi mod FAP

En fase III-undersøgelse af medicinsk forebyggelse af progression hos patienter med familiær adenomatøs polypose (FAP) viser ikke lavere sygdomsprogression ved kombinationen af ​​eflornithin og sulindac end med begge lægemidler alene. 

Læs mere ...

Langtidsresultater bekræfter effekt af Imfinzi mod NSCLC

Opdaterede resultater fra fase III-studiet PACIFIC viser, at Imfinzi (durvalumab) fortsat demonstrerer klinisk meningsfulde OS og PFS-fordele hos patienter med uresektabel, lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) behandlet med kemoradiation sammenlignet med placebo.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift