Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langtidsresultater bekræfter effekt af Imfinzi mod NSCLC

Opdaterede resultater fra fase III-studiet PACIFIC viser, at Imfinzi (durvalumab) fortsat demonstrerer klinisk meningsfulde OS og PFS-fordele hos patienter med uresektabel, lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) behandlet med kemoradiation sammenlignet med placebo.

Læs mere ...

Unge kræftpatienter har markant forhøjet risiko ved covid-19

ESMO: Risikoen for at dø af covid-19 er tre til fire gange højere for yngre mennesker, som enten har eller har haft kræft, end for andre covid-19-patienter. Trods det er kræftpatienter hidtil ikke så ofte kommet i intensiv behandling eller fået ventilation, som andre covid-19-patienter.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift