Stivarga giver kun lidt merværdi for leverkræftpatienter

Stivarga (regorafenib) giver en lille klinisk merværdi for patienter med hepatocellulært karcinom (leverkræft der udgår fra leverens egne celler), med performance status 0-1 og med leverfunktion svarende til Child Pugh A, som tidligere er behandlet med og har tålt Nexavar (sorafenib).

Sådan lyder vurderingen fra Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft.

Medlem af fagudvalget, overlæge Kirsten Vistisen præsenterede på et møde i Medicinrådet 13. december fagudvalgets arbejde, og rådet stillede spørgsmål om blandt andet livskvalitet, klinisk merværdi, bivirkninger og nedgradering af klinisk merværdi.

På baggrund af drøftelserne konkluderede Medicinrådet, at merværdien for Stivarga skal nedgraderes fra vigtig til lille klinisk merværdi, idet de forholdsvis mange bivirkninger ifølge rådet må spille ind på vurderingen af den kliniske merværdi.

Medicinrådets beslutning om, hvorvidt Stivarga skal ibrugtages nationalt til patienter med hepatocellulært karcinom træffes forventeligt på næste møde i rådet 30. januar.

 

Medicinrådet kategoriserer den kliniske merværdi i en af følgende kategorier:

Kategori 1. Stor positiv merværdi. Der er påvist en stor forbedring i effektforhold i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis markant forbedret overlevelse, markant reduktion i forekomsten af alvorlige symptomer og/eller alvorlige bivirkninger.

Kategori 2. Moderat positiv merværdi. Der er påvist en moderat forbedring i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis moderat forbedret overlevelse, moderat reduktion i forekomsten af symptomer og/eller bivirkninger.

Kategori 3. Lille positiv merværdi: Der er påvist en lille forbedring i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis en dokumenteret forbedret overlevelse, en reduktion i forekomsten af symptomer og/eller bivirkninger.

Kategori 4. Ukendt positiv merværdi: Der er påvist en forbedring i forhold til gældende standardbehandling, men størrelsen af denne kan ikke bestemmes. Usikkerheden knyttet til effektestimatet omfatter mulighed for både lille, moderat og stor positiv merværdi.

Kategori 5. Ingen dokumenteret merværdi:Der er ikke påvist en positiv klinisk merværdi i forhold til gældende standardbehandling. Omvendt er der heller ikke grundlag for at mistænke en negativ merværdi.

Kategori 6. Negativ merværdi: Der er påvist en negativ merværdi i forhold til gældende standardbehandling.

Klinisk merværdi kan ikke kategoriseres: På grund af usikkerheder omkring effektforhold, er det ikke muligt at kategorisere lægemidlets kliniske merværdi. Der skal foretages en klinisk faglig vurdering.