Medicinrådet skyder gang i fire nye vejledninger for kræft

Medicinrådet sætter gang i arbejdet med seks nye behandlingsvejledninger, fire af dem på kræftområdet. Arbejdet med tre af behandlingsvejledningerne sættes i gang i 2018, nemlig brystkræft, type 2-diabetes og immundefekter (behandling med immunglobuliner).

Udarbejdelsen af vejledninger for æggestokkekræft, nyrekræft og modermærkekræft skydes i gang i starten af 2019.

Der er endnu ikke færdiggjort nogen behandlingsvejledninger vedrørende kræft under Medicinrådet, men en vejledning for hhv. ikke-småcellet lungekræft og myelomatose er under udarbejdelse.

Beslutningen om igangsætning af arbejdet med de nye terapiområder blev truffet på et møde i Medicinrådet 10. oktober, og rådet gav på mødet udtryk for (https://medicinraadet.dk/media/10110/referat-21-raadsmoede-i-medicinraadet-10102018.pdf), at der ved næste indstilling om prioritering af igangsættelse af terapiområder (om seks måneder) medfølger en begrundelse både for de indstillede og ikkeindstillede områder.

En observatør understregede på mødet, at arbejdet med udarbejdelsen af behandlingsvejledninger er utrolig vigtigt, og opfordrede til, at prioriteringen af arbejdet i Rådet bør understøtte udarbejdelsen af flere behandlingsvejledninger.