Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Multidisciplinære konferencer skal sikre ensartet behandling

DMCG er tilfreds med Kræftplan IV’s tiltag til høj og ensartet kvalitets for kræftpatienter i hele landet.

Kvaliteten af kræftbehandlingen skal være den samme, uanset hvilket hospital patienten er kommet til. Derfor er formand for De Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) Michael Borre særligt glad for, at MDT-konferencer er blevet prioriteret som en del af det samlede kvalitetsløft i Kræftplan IV.

”Jeg er meget glad for at se, at der er sat ressourcer af til det, og der er sat de rigtige ord på. MDT-konferencen sikrer den individuelle patients kræftplan, og at patienten får en second opinion med fra starten. I DMCG regi er der netop udarbejdet en national retningslinje for, hvordan man optimalt bør afholde en sådan konference. Så vi håbede selvfølgelig på, at denne ressourcekrævende indsats også ville få en skærv i planen, således at afdelingerne i fremtiden vil kunne prioritere dette,” siger Michael Borre.

Regeringen vil ifølge Kræftplan 4 understøtte, at der er opdaterede og ensartede faglige retningslinjer for kræftbehandling på tværs af landet, og at samarbejdet på tværs af de forskellige specialer på kræftområdet – f.eks. i de såkaldte multidisciplinære konferencer – har gode rammer.

Ifølge Michael Borre er det en rigtig god idé:

”Der har tidligere kunnet være stor forskel på behandlingstilbud i landet og sågar på afdelingsniveau MDT-konferencer sikrer, at behandlingstilbuddet baseres på de kliniske retningslinjer og ikke er afhængigt af den enkelte læges kompetencer,” siger han.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift