Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Min interesse på ESMO er nye lægemidler og bedre markører

Steen Werner Hansen

ESMO 2016: Vigtige nyheder og tendenser inden for nye lægemidler. Det er noget af det, som Steen Werner Hansen, formand for Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, og vicedirektør på Herlev Hospital, forventer at få ud af årets ESMO-kongres.

”Mine forventninger er, at man får præsenteret nogle få vigtige nyheder på samme måde, som man gør ved ASCO (den amerikanske kræftkongres, red.). Jeg synes, at ESMO har bevæget sig i den retning de senere år, så det også er blevet et attraktivt sted at præsentere nye ting og ikke bare er en gentagelse af ASCO,” siger Steen Werner Hansen og tilføjer:

”Det er også en stor mulighed for os danskere for at få noget inspiration, og en rigtig god mulighed for at networke, fordi der kommer så mange mennesker på en kongres af den størrelse, som ESMO efterhånden har opnået.”

Hvad vil du især være interesseret i på ESMO?

”Min interesse vil i høj grad være at se på nye lægemidler – om der er nogen nye tendenser, og om man er kommet længere med at få nogle bedre markører for den targeterede behandling.”

Hvilken betydning har det, at ESMO foregår i København i år?

”Det er altid prestigefyldt at få så stor en kongres til landet. Det skal man bestemt ikke kimse af. Det er imponerende, at København efterhånden er blevet så stor, at den kan håndtere så store kongresser. Det gør det alt andet lige meget nemmere for netværksdelen, fordi det er nemmere at få de relevante danskere samlet.”

Tags: ESMO2016

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift