- først med nyheder om medicin


Den onkologiske boss er en mand

ESMO 2016: ’Der er et flertal af kvinder i onkologiske teams. Men hvem er boss?’ blev der spurgt på Women in Oncology’s session, der kom med bud på, hvordan man kan fjerne de barrierer, der holder kvinder fra at blive mere synlige og opnå lederposter i onkologien.

Ok, der var mange flere kvinder end mænd på ESMO’s Women for Oncology session, hvor fire veloplagte og erfarne onkologer, to kvinder og to mænd, diskuterede, hvordan man kan give kvinder bedre muligheder for at gøre karriere i onkologien. Panelet kom med politiske forslag til nye strategier, der skal lukke the gender gap i onkologien.

”Det handler ikke kun om kvinder, det handler om hele samfundet,” siger Guiseppe Curigliano, medlem af Women for Oncology’s taskforce og deltager i panelet.

Han er leder af the Breast Cancer Program, Division of Experimental Therapeutics, Istituto di Oncologica i Milano.

Uden sponsorer ingen karriere

Guiseppe Curigliano, taler om vigtigheden af, at kvinder får mentorer og sponsorer, når de er i gang med karrieren og forklarer forskellen: ”En mentor indgår i et system, hvor en erfaren person påtager sig at være rådgiver og guide for en yngre person med henblik på at hjælpe hende videre i karrieren. Men en sponsor er direkte målrettet og langt vigtigere. En mentor taler med dig, en sponsor taler om dig. En sponsor påtager sig at kæmpe for en anden persons forfremmelse, bringer hendes navn i spil på ansættelsesmøder og sikrer sig, at hun får den næste ledige stilling. Uden sponsorer, ingen karriere,” siger han.

Hvordan får man en sponsor?

”Ræk hånden op!,” kommer det omgående.

Curigliano mener, at kvinder er ’over-mentorerede’, men ’under-sponsorerede’, og oplyser i øvrigt, at kun tre procent af kvinder og 19 procent af mænd, ansat i store virksomheder, har en sponsor.

Falske forestillinger

Guiseppe Curigliano løber ind i mange falske og skadelige forestillinger om sponsorer, især når det gælder kvinder med mandlige sponsorer:

”Det handler ikke om at favorisere nogen, noget folk ofte tror, især når sponsoren er en mand. Eller nogle mener, at kvinden har sex med sponsoren for at gøre karriere. En god sponsor hjælper dig med at komme frem i organisationen, åbner muligheder for dig, taler om dig og bringer dit navn frem i relevante sammenhænge,” siger han, der selv har haft stor glæde af en sponsor i sin karriere.

Hvilke initiativer vil ESMO sætte i gang for at fremme kvinders karriere i onkologien ?

”Kvinder kan meget mere, end de selv tror. Vi skal tilbyde lige muligheder til kvinder på alle niveauer. Vi skal hverve mentorer, der kan støtte kvinderne i den tidlige fase af karrieren og

opbygge en kultur med sponsorprogrammer for kvinder, der er nået langt i deres karriere,” siger Guiseppe Curigliano, ”vi vil fremme kvindelige keynote talere og oplægsholdere på møder og konferencer, skabe uddannelsesprogrammer for kvindelige ledere og i det hele taget gøre kvinder i onkologien mere synlige.”

’Om få år er alle læger kvinder’

Det handler også om at øge bevidstheden hos kvinderne selv. Guiseppe Curigliano nævner et eksempel fra en undersøgelse, ”The Sponsor Effect”, (Hewlett, Peraino Sherbin og Sumberg), som blandt andet finder, at ambitiøse kvinder har det med at undervurdere den forskel, en sponsor kan gøre.

Hvad mener de mænd, du møder i faget, om arbejdet med at fremme kvinders muligheder i onkologien?

”De er da opmærksomme på emnet, men mange tror ikke, det er et problem og mener, at kvinder har lige så mange muligheder som mænd,” svarer Guiseppe Curigliano, ”og så siger de, at det ikke vil være et problem, for om nogle få år er alle læger kvinder.”

The Women for Oncology Task Force udgør ’en åben kanal’ mellem ESMO og kvindelige onkologer og er interesserede i at høre om deres behov, udfordringer og erfaringer.

http://www.esmo.org/Career-Development/Women-for-Oncology/Committee

Taskforcen ønsker også at støtte nationale initiativer, der vil øge bevidstheden om disse udfordringer og opfordrer interesserede kvindelige onkologer til at tage kontakt.

www.beta.esmo.org/Career-Development/Women-for-Oncology/Women-for-Oncology-Worldwide

Facebook gruppe: www.facebook.com/women4onco/

ESMO Women in Oncology Taskforce, blev oprettet 2015 med det formål at adressere de udfordringer kvindelige onkologer møder, når de ønsker at påtage sig lederstillinger i løbet af deres karrierer.

Målsætning:

  • Oplyse og skabe et netværk af dedikerede medlemmer
  • Hjælpe unge kvinder til at være til stede og aktive i ESMO-aktiviteter
  • Muligheder for at brainstorme for at lette karrieren, herunder balancen mellem det professionelle liv og privatlivet
  • Implementere mentor-programmer
  • Promovere nationale/regionale initiativer og programmer
  • Anerkende ændringer og fremskridt (ved at uddele priser)
  • Identificere betydende nøglepersoner, der kan bidrage til at udbrede nye initiativer, samt dedikerede medlemmer, der kan støtte programmet

ESMO2016