Medicinrådet vil være fleksibelt over for industribetalte rejser i 2018

Hvordan skal Medicinrådet forholde sig til, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har deltaget i en industribetalt kongres? Det spørgsmål blev diskuteret på seneste møde i Medicinrådet, 9. november.

Baggrunden for diskussionen er, at der endnu kun er to regioner, nemlig Region Midtjylland og Region Syddanmark, der har meldt klart ud, at ingen læger i deres regioner fra 2018 får lov at rejse på kongres med en billet betalt af et medicinalfirma. Det vil med andre ord sige, at det ikke kan udelukkes, at læger fra de tre andre regioner fortsat vil rejse med industrien i 2018.

I Medicinrådets habilitetspolitik lyder det, at et fagudvalgsmedlem kan vurderes specifikt inhabil, hvis vedkommende deltager i rejser eller konferencer betalt af en virksomhed, som har et lægemiddel til behandling i rådet eller i konkurrence hermed inden for det givne terapiområde.

Medicinrådet er enige om at se bort fra rejser foretaget i 2016 og 2017, og kom på mødet 9. november også frem til, at vurderingen meget vel kan være, at det heller ikke er et problem, hvis et indstillet fagudvalgsmedlem har rejst med et firma i 2018. Det fortæller Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen, som deltog i mødet i Medicinrådet.

”Vi er enige om, at vi nok er nødt til at være lidt fleksible og se bort fra nogle rejser i 2018. Hvor lang tid ved vi ikke, men vi er nødt til at lade regionerne finde deres ben på det her felt,” siger han.

Fastholder habilitetspolitikken

Af referatet fra mødet i Medicinrådet 9. november fremgår det, at rådet er enigt om, at der skal holdes fast i den nuværende habilitetspolitik, uagtet de forskellige regioners løsning på lægers efteruddannelse.

”Rådet har forståelse for, at ikke alle regioner endnu har fået gennemført ændringer, som gør, at al videreuddannelse finansieres af regionerne selv. Rådet skal fortsat følge den lagte linje, hvor man ikke bliver vurderet inhabil alene på grund af rejser foretaget før udpegningen. Rådet skal naturligvis fortsætte med at foretage generelle samlede vurderinger af alle sager – som det er forpligtet til,” lyder det i referatet.

Her understreges det også, at industribetalt kongresdeltagelse er en anden sag, når først man er trådt ind i et fagudvalg.

”Fagudvalgene nedlægges ikke, når en konkret opgave er afleveret. De aktiveres, når der igen kommer sager til behandling i fagudvalget. Når først man er indtrådt, kan det eksempelvis ikke accepteres, at der rejses sponsoreret,” lyder det i referatet.

Leif Vestergaard Pedersen håber, at flere regioner i det kommende år vil følge i Region Midtjyllands og Region Syddanmarks fodspor og selv betale lægers kongresdeltagelse.

”Region Midt og Region Syd har fundet frem til en løsning på problemet, og nogle af de andre regioner ser ud til at være på vej. Men det er noget, der kræver tid og overvejelser i de enkelte regioner, så det venter vi på. Hvis vi skal blive ved med at have tillid til, at de læger, der sidder i Medicinrådets fagudvalg, er habile, er man nødt til at få det her bragt på plads,” siger han.

Habilitetspolitikken – kort fortalt

For nylig udgav Medicinrådet en kort præsentation af Medicinrådets habilitetspolitik og praksis på habilitetsområdet. Præsentationen er henvendt til alle, der har brug for en hurtig introduktion til habilitetsreglerne – eksempelvis når der skal udpeges medlemmer til nye fagudvalg.