Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region H trækker tilskuddet til SKA

"Den tværfaglige uddannelse kaster man nu i hænderne på andre udbydere. For eksempel medicinalindustrien," siger formand for SKA overlæge Niels Henrik Holländer.

Region Hovedstaden har besluttet at trække sit årlige tilskud på 2,6 millioner kroner til den tværregionale Sammenslutning af Kræftafdelinger (SKA).

Pengene skal i stedet gå til uddannelsesaktiviteter for personalet på regionens egne kræftafdelinger. Beslutningen som træder i kraft 30. april 2018 blev taget på et Regionsrådsmøde tirsdag.

”SKA har gjort det rigtig godt, men tiden er inde til at gå andre veje. Vi skal prioritere ressourcerne, og vi har valgt at lade midlerne blive på kræftafdelingerne, så det er mere frit for dem, hvordan de vil bruge dem,” siger formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg Kristoffer Buster Reinhardt (C).

SKA blev oprettet som en fælles enhed mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland i 1996, og formålet var at fremme samarbejde og uddannelsesvirksomhed mellem de onkologiske afdelinger på hospitaler øst for Storebælt. I dag vurderer Region Hovedstadens onkologiske afdelinger imidlertid, at hovedparten af opgaverne kan varetages på anden vis og i andet regi, og det er ifølge Krisoffer Reinhardt årsagen til, at Region H nu trækker sig ud af samarbejdet.

Næstformand i sundhedsudvalget Leila Lindén lægger vægt på, at pengene fortsat skal sikre efteruddannelse til alle faggrupper på de onkologiske afdelinger.

”Vi lader pengene blive i systemet, og vi har sagt til de ansvarlige, at pengene skal bruges til uddannelse af personalet, der er beskæftiget på det område bredt. Ikke bare læger. Det har vi pointeret, og det vil afdelingsledelserne selvfølgelig bestræbe sig på,” siger Leila Lindén (A).

Den pointe er vigtig, mener Liberal Alliances medlem af sundhedsudvalget professor Niels Høiby, som også har stemt for forslaget. Den største risiko ser han i, at pengene til efteruddannelse kan blive genstand for de generelle besparelser, som hospitalsafdelingerne hele tiden er underlagt.

"Men hvis pengene bliver sat ind på en konto, der er reserveret til efteruddannelse, mener jeg ikke, at det er et problem," siger han.

Region Sjælland, som hidtil har bidraget til samarbejdet med 1,2 millioner kroner om året, fortsætter med at drive SKA. Regionen vil videreføre funktionen i lokaler på sygehuset i Næstved og forventer at kunne tilbyde ansættelse til fire medarbejdere. Det betyder, at SKA fortsat vil tilbyde kurser, som Region Hovedstaden også vil kunne benytte sig af. Prisen for kurserne kan dog komme til at stige, mener lægelig leder hos SKA overlæge Peter Michael Vestlev.

”Region Sjælland har jo finansieret to tredjedele af SKA’s budget, og det vil betyde, at vi på en eller anden måde må omlægge vores måde, at gøre tingene på. Så må vi se, om der skal skæres ned på mængden af kurser, eller der skal sættes en anden pris for kurserne. Det må vi overveje nu, hvor beslutningen er taget,” siger han.

Formand for SKA overlæge Niels Henrik Holländer tager Region Hovedstadens beslutning til efterretning, selv om han finder den uforståelig.

”Det vil klart blive sværere for de enkelte afdelinger at holde sig fri af uddannelse betalt af industrien. Vi har kunnet tilbyde efteruddannelse som ikke er sponsoreret af medicinalindustrien til alle personalegrupper lige fra portører til sygeplejersker og læger, og vi sender ti læger afsted til ASCO hvert år og laver et meget velbesøgt post-ASCO program, hvor vi gennemgår forskellige sygdomskategorier, men den tværfaglige uddannelse kaster man nu i hænderne på andre udbydere. For eksempel medicinalindustrien,” siger Niels Henrik Holländer.

Det scenarium ser formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg Kristoffer Buster Reinhardt ikke umiddelbart for sig, men det bekymrer ham heller ikke, hvis der skulle komme samarbejde om efteruddannelse mellem de onkologiske afdelinger og medicinalindustrien.

”Vi har ikke fjernet pengene fra afdelingerne, så det vil være op til ledelserne at tage stilling til, hvilken uddannelse deres medarbejdere har brug for. Det vil sikkert variere fra afdeling til afdeling, og det er slet ikke noget, vi som politikere skal blande os i. Naturligvis skal vi ikke være i lommen på industrien, men jeg ser ikke problemer i at samarbejde,” siger Kristoffer Buster Reinhardt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift