Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet trækker KRIS-anbefaling tilbage

En tidligere anbefaling af Cyramza (ramicirumab) som standardbehandling til kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk (GEJ) bør ikke længere følges, fordi betingelserne for anbefalingen ikke er opfyldt. Sådan lyder beskeden fra Medicinrådet.

Læs mere ...

NGS er bedste gentest-valg ved NSCLC

ASCO: Det er både mere omkostningseffektivt og hurtigere at bruge teknikken next generation seqencing (NGS) til at teste for alle kendte lungekræftrelaterede genændringer på diagnosetidspunktet end at teste et begrænset antal gener ad gangen.

Læs mere ...

Fase 1 chef: Immunterapi har en rolle mod alle sygdomme

ASCO: Mens modermærkekræft og lungekræft for længst er stukket af, og områder som hovedhalskræft, nyrekræft og blærekræft efterhånden også er godt med, er der stadig områder, hvor immunterapi endnu ikke er slået igennem. Det gælder f.eks. for tarmkræft og prostatakræft.

Læs mere ...

Præcisionsmedicin er årets store kongres-emne

ASCO: Årets ASCO-årsmøde finder sted 1.-5. juni i Chicago og samler mere end 32.000 onkologiske fagfolk fra hele verden. Mere end 2.500 abstracts er blevet accepteret til præsentation på årsmødet, og yderligere 3.350 er accepteret til online-udgivelse.

Læs mere ...

Danske overlæger: PRO er ikke uden udfordringer

ASCO: På dette års ASCO har et af de centrale temaer været bivirkninger i forbindelse med kræftbehandling. Herunder står ’Patient Reported Outcome’ (PRO) centralt som et emne, der også i fremtiden vil være langt mere fokus på - og også store perspektiver i.

Læs mere ...

Fokus på PRO - udfordringer fra forskning til klinisk praksis

ASCO: Fjernovervågning af symptomer hos kræftpatienter, der gennemgår kemoterapi, har vist sig at forbedre patienternes livskvalitet og øge deres overlevelse. Interessen for systemer, der muliggør, at patienterne selv indrapporterer symptomer, er derfor stigende rundt om i verden.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift