Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tukysa godkendt i EU mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Tyrosinkinasehæmmeren Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab og capecitabine har fået markedsføringstilladelse i EU som behandling til patienter med lokal-avanceret eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlingsregimer.

Læs mere ...

EU Kommissionen godkender Phesgo mod HER2-positiv brystkræft

EU Kommissionen har godkendt lægemidlet Phesgo, der er en subkutan kombination af Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab). Phesgo er godkendt i neoadjuverende, adjuverende og metastatisk setting til behandling af patienter med tidlig HER2-positiv brystkræft.

Læs mere ...

AKT-hæmmer forlænger ikke PFS ved fremskreden brystkræft

SABCS: Behandling med den eksperimentelle AKT-hæmmer ipatasertib plus kemoterapien Abraxane (paclitaxel) viste ikke en signifikant forbedring af den progressionsfri overlevelse (PFS) i patienter med lokalt avanceret eller metastatisk triple-negativ brystkræft (TNBC) og PIK3CA/AKT1/PTEN-mutationer sammenlignet med kemoterapi alene. 

Læs mere ...

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift