- først med nyheder om medicin

Nej til kombinationsbehandling mod lymfeknudepositiv ER+/HER2-brystkræft

Der er risiko for alvorlige og potentielt dødelige bivirkninger ved behandling af Verzenios (abemaciclib), som venøs tromboemboli (VTE) og pneumonitis. Derfor kan Medicinrådet ikke anbefale adjuverende behandling med Verzenios i kombination med endokrin behandling mod lymfeknudepositiv ER+/HER2-brystkræft.

Adjuverende Keytruda er nu også godkendt til særlige brystkræft-undergrupper

Det monoklonale antistof Keytruda (pembrolizumab) opnår Medicinrådets blåstempling som adjuverende monoterapi til patienter med lokalt fremskreden eller tidlig triple-negativ brystkræft, som har høj risiko for tilbagefald, og som ikke opnår komplet tumorsvind efter neoadjuverende behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi.

DSKO til Brostrøm: Stop den medicinske kræftbehandling i det private – for patienternes skyld

De kliniske onkologers selskab, DSKO, opfordrer Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, til at sætte en stopper for et samarbejde mellem private og offentlige hospitaler, hvor kvinder med metastatisk brystkræft betaler sig til behandling med Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd), selvom kræftmidlet er blevet afvist af Medicinrådet. 

Medicinrådets afvisning af Enhertu har skabt rum for et privat marked

Danske kvinder har i den seneste tid antændt en debat, der ligger latent i sundhedsvæsenet. Kvinderne, der har HER 2-positiv metastatisk brystkræft, køber sig til behandling med præparatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) på privathospitalet AROS.

Amerikansk brystkræftkongres overraskede med praksisændrende resultater på stribe

På den amerikanske brystkræftkongres i San Antonio slog Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) sig atter fast som fremtiden mod HER2-positiv metastatisk brystkræft, mens CDK-4/6- og AKT-hæmmere kan blive fremtiden for de hårdest ramte patienter med hormonfølsom (ER+) HER2-negativ metastatisk brystkræft.