- først med nyheder om medicin

Triple-behandling giver mulig OS-gevinst ved fremskreden HER2+ brystkræft

ESMO: CDK4/6-hæmmeren abemaciclib i kombination med den HER2-målrettede behandling trastuzumab og antihormonbehandlingen fulvestrant ser ud til at give en OS-gevinst ved tidligere behandlet fremskreden HR+ HER2-positiv brystkræft sammenlignet med trastuzumab og fulvestrant alene eller en kombination af trastuzumab og kemoterapi.

Nogle bryskræftpatienter kan nøjes med mindre strålebehandling

Lavrisiko-brystkræftpatienter kan nøjes med strålebehandling af en mindre del af brystet, viser en ny undersøgelse, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Det er en lige så sikker behandling, men giver færre bivirkninger end strålebehandling af hele brystet, viser forskningen.