Triple-behandling giver mulig OS-gevinst ved fremskreden HER2+ brystkræft

ESMO: CDK4/6-hæmmeren abemaciclib i kombination med den HER2-målrettede behandling trastuzumab og antihormonbehandlingen fulvestrant ser ud til at give en OS-gevinst ved tidligere behandlet fremskreden HR+ HER2-positiv brystkræft sammenlignet med trastuzumab og fulvestrant alene eller en kombination af trastuzumab og kemoterapi.

Nogle bryskræftpatienter kan nøjes med mindre strålebehandling

Lavrisiko-brystkræftpatienter kan nøjes med strålebehandling af en mindre del af brystet, viser en ny undersøgelse, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Det er en lige så sikker behandling, men giver færre bivirkninger end strålebehandling af hele brystet, viser forskningen.

Transmænd falder mellem to stole i kræftscreeningen

Når transpersoner skifter juridisk køn fra kvinde til mand, indbydes de ikke længere til screening for bryst- eller livmoderhalskræft, og når de selv opsøger screening, risikerer de, at prøven ikke bliver analyseret.

Enhertu får prioriteret gennemgang mod HER2-low brystkræft i USA

Det HER2-rettede antistofkonjugat Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er blevet tildelt prioriteret gennemgang i USA til behandling af inoperabel eller metastatisk HER2-low (immunhistokemi [IHC] 1+ eller IHC 2) +/in-situ hybridisering [ISH]-negativ) brystkræft.