Enhertu får amerikansk gennembrudsbetegnelse mod HER2-brystkræft

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) har fået et gennembrudsstempel af den amerikanske lægemiddelmyndighed (FDA) som behandling af patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der har modtaget en eller flere tidligere anti-HER2 -baserede regimer.

Roche trækker immunterapi mod aggressiv brystkræft tilbage i USA

Roche har frivilligt tilbagetrukket sin amerikanske accelererede godkendelse af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi til behandling af voksne med lokalt fremskreden eller metastatisk PD-L1-positiv triple-negativ brystkræft (mTNBC).