- først med nyheder om medicin

Akeega anbefalet mod metastatisk prostatakræft i EU

EMA’s komité for humane lægemidler CHMP anbefaler, at den nye kombinerede tabletbehandling Akeega (niraparib+abirateron) bliver godkendt mod metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC). 

Keytruda plus standardbehandling kommer til kort mod mCRPC og EGFR-muteret NSCLC

Tilføjelsen af Keytruda (pembrolizumab) til standardbehandling har ikke formået at forbedre overlevelsesresultaterne hos hverken patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC) i KEYNOTE-641-studiet eller hos patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i KEYNOTE-789-studiet.

Efter EU-anbefaling: Screening for prostatakræft diskuteres politisk

I september anbefalede EU-Kommissionen, at medlemslandene begynder at screene alle mænd fra 50 til 70 år for prostatakræft med PSA-test, selv om det går mod nationale anbefalinger. Nu er EU’s anbefaling i politisk proces – også i EU, fortæller kilder. 

Onkologen, der smager sin egen medicin

Den onkologiske veteran, overlæge Peter Michael Vestlev, har de seneste tre år selv gennemgået et kræftbehandlingsforløb, og den oplevelse har givet ham et nyt og skærpet fokus på bivirkninger og patientens medbestemmelse, fortæller han.

Rezvilutamid plus ADT forbedrer overlevelsen ved mHSPC

Androgenreceptorhæmmeren rezvilutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) forbedrer overlevelsen hos patienter med højvolumen metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC) sammenlignet med bicalutamid plus ADT.