Efter EU-anbefaling: Screening for prostatakræft diskuteres politisk

I september anbefalede EU-Kommissionen, at medlemslandene begynder at screene alle mænd fra 50 til 70 år for prostatakræft med PSA-test, selv om det går mod nationale anbefalinger. Nu er EU’s anbefaling i politisk proces – også i EU, fortæller kilder. 

Onkologen, der smager sin egen medicin

Den onkologiske veteran, overlæge Peter Michael Vestlev, har de seneste tre år selv gennemgået et kræftbehandlingsforløb, og den oplevelse har givet ham et nyt og skærpet fokus på bivirkninger og patientens medbestemmelse, fortæller han.

Rezvilutamid plus ADT forbedrer overlevelsen ved mHSPC

Androgenreceptorhæmmeren rezvilutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) forbedrer overlevelsen hos patienter med højvolumen metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC) sammenlignet med bicalutamid plus ADT.

Generisk udgave af abirateron mod prostatakræft er kommet på markedet

En generisk version af Zytiga (abirateron) er blevet tilgængelig i EU til behandling af metastatisk prostatakræft. Det sker efter, at medicinalvirksomheden Stada har introduceret abirateronacetat 500 mg filmovertrukne tabletter til behandling af metastatisk prostatakræft.

Intensivering af ADT bør overvejes ved højrisiko BRPC

ESMO: Tilføjelse af Erleada (apalutamid; APA) eller APA plus abirateronacetat og prednison (AAP) til androgen deprivationsterapi (ADT) forlænger biokemisk progressionsfri overlevelse bPFS hos patienter med højrisiko biokemisk recidiverende prostatakræft (BRPC) uden at påvirke tid til kastrationsresistens (TTCR).

Lynparza og Zytiga forbedrer rPFS i første linje mod mCRPC

ESMO: Tilføjelse af PARP-hæmmeren Lynparza (olaparib) til Zytiga (abirateron) forbedrer radiografisk progressionsfri overlevelse (rPFS) med 15 måneder, når kombinationen gives som førstelinjebehandling til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).