Generisk udgave af abirateron mod prostatakræft er kommet på markedet

En generisk version af Zytiga (abirateron) er blevet tilgængelig i EU til behandling af metastatisk prostatakræft. Det sker efter, at medicinalvirksomheden Stada har introduceret abirateronacetat 500 mg filmovertrukne tabletter til behandling af metastatisk prostatakræft.

Intensivering af ADT bør overvejes ved højrisiko BRPC

ESMO: Tilføjelse af Erleada (apalutamid; APA) eller APA plus abirateronacetat og prednison (AAP) til androgen deprivationsterapi (ADT) forlænger biokemisk progressionsfri overlevelse bPFS hos patienter med højrisiko biokemisk recidiverende prostatakræft (BRPC) uden at påvirke tid til kastrationsresistens (TTCR).

Lynparza og Zytiga forbedrer rPFS i første linje mod mCRPC

ESMO: Tilføjelse af PARP-hæmmeren Lynparza (olaparib) til Zytiga (abirateron) forbedrer radiografisk progressionsfri overlevelse (rPFS) med 15 måneder, når kombinationen gives som førstelinjebehandling til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).

Kontinuerlig Xtandi-behandling efter sygdomsfremgang forbedrer PFS

ASCO-GU: Det gav en forbedring i den progressionsfri overlevelse ved at fortsætte med Xtandi (enzalutamid) plus kemoterapi og prednison sammenlignet med placebo hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), som tidligere havde oplevet sygdomsprogression på enzalutamid alene.