Kontinuerlig Xtandi-behandling efter sygdomsfremgang forbedrer PFS

ASCO-GU: Det gav en forbedring i den progressionsfri overlevelse ved at fortsætte med Xtandi (enzalutamid) plus kemoterapi og prednison sammenlignet med placebo hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), som tidligere havde oplevet sygdomsprogression på enzalutamid alene.

Nyt paradigme måske på vej mod metastatisk prostatakræft

En triple kombination af det moderne anti-androgene lægemiddel Nubeqa (darolutamid) plus kemoterapi og kastrationsbehandling øger den samlede overlevelse mod metastatisk hormonfølsom prostatakræft, der ikke tidligere har været behandlet.