Transmænd falder mellem to stole i kræftscreeningen

Når transpersoner skifter juridisk køn fra kvinde til mand, indbydes de ikke længere til screening for bryst- eller livmoderhalskræft, og når de selv opsøger screening, risikerer de, at prøven ikke bliver analyseret.

Rubraca bør ikke længere bruges mod BRCA-muteret æggestokkæft

Rubraca (rucaparib camsylate) bør ikke længere anvendes som tredjelinjebehandling af BRCA-muteret kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde hos patienter, hvis kræft er vendt tilbage efter mindst to platinbaserede kemoterapier, og som ikke kan få yderligere platinbaseret behandling.

Signifikant effekt af rucaparib ved ovariekræft på tværs af subgrupper

ASCO: Rubraca (rucaparib) som monoterapi er effektiv som førstelinje vedligeholdelsesbehandling ved fremskreden ovariecancer. I et nyt fase III-studie er der en signifikant fordel i den progressionsfrie overlevelse ved behandlingen - også på tværs af biomarkører.

Tuoyi viser lovende takter mod blærekræft

ASCO: Patienter med fremskreden blærekræft responderer godt på behandling med PD-1-hæmmeren Tuoyi (toripalimab) i anden linje.

Adjuverende immunterapi mod blærekræft godkendt i EU

Europa-Kommissionen har godkendt adjuverende behandling med Opdivo (nivolumab) til personer med PD-L1-positiv muskelinvasiv urothelial karcinom, som har en høj risiko for tilbagefald efter at have gennemgået radikal resektion. Opdivo er den første adjuverende immunterapi mod blærekræft, der godkendes i EU.