Positive resultater for selvtest ved livmoderkræft-symptomer

Et internationalt forskerhold har udviklet en ikke-invasiv pålidelig test til kvinder med symptomer, der tyder på livmoderkræft. På grund af potentialet for selvtestning spår forskerne bag et nyt studie, at den nye test kan forbedre muligheden for tidlig diagnostik samt reducere afhængigheden af ​​besøg hos lægen.

Transmænd falder mellem to stole i kræftscreeningen

Når transpersoner skifter juridisk køn fra kvinde til mand, indbydes de ikke længere til screening for bryst- eller livmoderhalskræft, og når de selv opsøger screening, risikerer de, at prøven ikke bliver analyseret.

Rubraca bør ikke længere bruges mod BRCA-muteret æggestokkæft

Rubraca (rucaparib camsylate) bør ikke længere anvendes som tredjelinjebehandling af BRCA-muteret kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde hos patienter, hvis kræft er vendt tilbage efter mindst to platinbaserede kemoterapier, og som ikke kan få yderligere platinbaseret behandling.

Signifikant effekt af rucaparib ved ovariekræft på tværs af subgrupper

ASCO: Rubraca (rucaparib) som monoterapi er effektiv som førstelinje vedligeholdelsesbehandling ved fremskreden ovariecancer. I et nyt fase III-studie er der en signifikant fordel i den progressionsfrie overlevelse ved behandlingen - også på tværs af biomarkører.

Tuoyi viser lovende takter mod blærekræft

ASCO: Patienter med fremskreden blærekræft responderer godt på behandling med PD-1-hæmmeren Tuoyi (toripalimab) i anden linje.