Lovende tidlige data for catumaxomab mod blærekræft

Det trifunktionelle antistof catumaxomab er en sikker behandling med en lovende effektivitet mod højrisiko ikke-muskelinvasiv blærekræft (NMIBC), viser fase I-resultater. Samtidig opnåede alle patienter, der fuldførte behandlingen, komplet remission (CR) og var uden tilbagefald i opfølgningsperioden.

PRO fra blærekræftpatienter gav flere indlæggelser men ikke bedre overlevelse

ESMO: Anvendelse af PRO (patient-reported outcomes) fra patienter med blærekræft i forskellige sygdomsstadier gav hverken bedre fuldendelse af kemo- og immunterapi eller overlevelse. Samtidig førte det til flere Indlæggelser sammenlignet med kontrolgruppen, hvor man ikke havde PRO fra.