Adjuverende Keytruda mod modermærkekræft og RCC godkendt i Storbritannien

Britiske NICE (National Institute for Sundhed og Care Excellence) anbefaler PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til adjuverende behandling af stadium II modermærkekræft samt til adjuverende behandling af patienter med nyrecellekarcinom (RCC), som har øget risiko for recidiv efter nefrektomi.

Immunterapi før operation forbedrer melanom-prognose markant

ESMO: Neoadjuverende immunterapi forlænger den hændelsesfri overlevelse for patienter med modermærkekræft på stadie III-IV sammenlignet med adjuverende, viser fase II-studie. Det er et stort resultat, men der mangler langtidsdata, før det kan føre til praksisændring i Danmark, mener Marco Donia fra Herlev Hospital.

Svært syge modermærkekræftpatienter bliver kræftfrie med T-celleterapi

ESMO: Danske forskere kan nu dokumentere, at T-celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter fører til komplet tumorsvind hos hver femte modermærkekræftpatient, som ikke har haft gavn af PD-1-hæmmere. Behandlingen fordobler progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med standardbehandlingen Yervoy (ipilimumab).