Immunterapi før operation forbedrer melanom-prognose markant

ESMO: Neoadjuverende immunterapi forlænger den hændelsesfri overlevelse for patienter med modermærkekræft på stadie III-IV sammenlignet med adjuverende, viser fase II-studie. Det er et stort resultat, men der mangler langtidsdata, før det kan føre til praksisændring i Danmark, mener Marco Donia fra Herlev Hospital.

Svært syge modermærkekræftpatienter bliver kræftfrie med T-celleterapi

ESMO: Danske forskere kan nu dokumentere, at T-celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter fører til komplet tumorsvind hos hver femte modermærkekræftpatient, som ikke har haft gavn af PD-1-hæmmere. Behandlingen fordobler progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med standardbehandlingen Yervoy (ipilimumab).

Praksisændrende: Ny type immunterapi imponerer mod metastatisk modermærkekræft

LAG3-antistoffet relatlimab i kombination med PD1-hæmmeren Opdivo (nivolumab) viser for første gang en højere samlet responsrate (ORR) og fortsætter med at vise overlegen progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med tidligere ubehandlet, avanceret modermærkekræft sammenlignet med Opdivo alene.

Tarmmikrobiomet forudsiger respons på immunterapi

Den største undersøgelse til dato bekræfter sammenhængen mellem tarmmikrobiomet og respons på immunterapi mod moderrmærkekræft. Studiet belyser den potentielle indvirkning af god kost og tarmsundhed på overlevelseschancerne hos patienter, der får immunterapi.

Danske tal: Hudkræft i voldsom vækst

I løbet af seks år er antallet af registrerede hudkræftpatienter og nye tumorer fordoblet i Danmark. Det er en udvikling, der kun vil fortsætte, og som kommer til at belaste både hospitaler og praktiserende hudlæger, vurderer formand for Hudkræftdatabasen.