- først med nyheder om medicin

Nye danske data er et vigtigt indspark i debatten om rutinemæssige skanninger af patienter med højrisiko melanom

Den rutinemæssige anvendelse af PET-CT-skanninger i opfølgningen af melanom-patienter med høj risiko for tilbagefald har tidligere været genstand for stor diskussion. Nu slår et nyt studie fast, at skannings-strategien fører til en tidligere recidiv-opsporing og potentielt kan bidrage til forbedret overlevelse.

Positive resultater for kræftvaccine plus immunterapi

Kombinationen af en patientspecifik mRNA-baseret kræftvaccine og immuncheckpoint-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) forbedrer den tilbagefaldsfrie overlevelse for patienter med højrisiko modermærkekræft sammenlignet med Keytruda alene.

Medicinrådet siger ikke god for ny behandling mod modermærkekræft i årehinden

Selvom lægemidlet Kimmtrak (tebentafusp) kan forlænge patienternes liv og er mildere end nuværende behandlingsmuligheder mod human-leokocyt-antigen-(HLA) A*02:01-positiv ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft i årehinden (uvealt melanom), har Medicinrådet besluttet ikke at anbefale behandlingen.

Danske patienter kan nu få T-celleterapi mod modermærkekræft

De danske sundhedsmyndigheder giver nu adgang til T-celleterapi mod modermærkekræft, selvom behandlingen ikke er godkendt. T-celleterapi har i kliniske forsøgt gjort hidtil uhelbredeligt syge patienter kræftfrie, men forskerne kæmper med at få den akademisk udviklede behandling godkendt i et system, der er bygget op om medicinalindustrien.

Forskere bremser hudkræft ved hjælp af kunstig menneskehud

Forskere fra Københavns Universitet har ved hjælp af kunstig menneskehud fundet ud af, hvordan man kan bremse hudkræft. Vejen går gennem hæmning af nogle specifikke signalveje, som har at gøre med cellevækst.

D-vitamin-studier peger i forskellige retninger for hudkræft

Mens nogle studier i tidernes løb har antydet, at kosttilskud af D-vitamin kunne nedsætte risikoen for udvikling af cancer som eksempelvis malignt melanom, har andre studier aflivet sammenhængen. Det kan stille dermatologer og klinikere i en svær gråzone.

Adjuverende Keytruda mod modermærkekræft og RCC godkendt i Storbritannien

Britiske NICE (National Institute for Sundhed og Care Excellence) anbefaler PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til adjuverende behandling af stadium II modermærkekræft samt til adjuverende behandling af patienter med nyrecellekarcinom (RCC), som har øget risiko for recidiv efter nefrektomi.

Immunterapi før operation forbedrer melanom-prognose markant

ESMO: Neoadjuverende immunterapi forlænger den hændelsesfri overlevelse for patienter med modermærkekræft på stadie III-IV sammenlignet med adjuverende, viser fase II-studie. Det er et stort resultat, men der mangler langtidsdata, før det kan føre til praksisændring i Danmark, mener Marco Donia fra Herlev Hospital.