Rekordbevillinger til kræftscreening i Region Midtjylland

Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers har i løbet af 2022 fået bevilget i alt 20 millioner kroner til forskning i kræftscreening. Det er ifølge Region Midtjylland ny rekord med potentiale til at få betydning for rigtigt mange danskere. 

Dansk AI-model kan forudsige kræft

Kunstig intelligens kan på baggrund af en rutineblodprøve bruges til at forudsige, om en patient udvikler kræft inden for de næste 90 dage.

Ny score afslører koloskopørers diagnostiske evner

Danske forskere har udviklet en ny score, som korrelerer med koloskopørens såkaldte adenomdetektionsrate. Scoren kan hurtigt og præcist vurdere koloskopørens diagnostiske evner i forbindelse med tarmkræftscreening.

Tumorfibrose-markører har et diagnostisk potentiale ved galdevejskræft

ASCO: Niveauet af kollagen-fragmenter i blodet har diagnostisk potentiale hos patienter med galdevejskræft. Det viser et nyt dansk studie, der også fastslår, at der er en sammenhæng mellem kollagenfragment-niveauet og patientgruppens samlede overlevelse (OS).

Hovedstaden får nyt system til billeddiagnosticering

Region Hovedstaden har indgået kontrakt om indkøb af nyt system til billeddiagnosticering, som skal føre til mere effektiv og præcis diagnostik og behandling. Det første hospital tager det nye system i brug i sommeren 2023.

Ny foton-tællende scanner skal give hurtigere kræftdiagnose

Dan­marks før­ste fo­ton-tæl­len­de CT-scan­ner er blevet in­stal­le­ret på Her­lev og Gentofte Ho­spi­tal. Den nye scanner giver markant skarpere billeder og større præcision og kan dermed bidrage til en hurtigere og mere nøjagtig diagnose.