- først med nyheder om medicin

Infektion med bakterien H. pylori påvirker tumorvækst

Det har længe været kendt, at infektion med bakterien Heliobacter pylori (H. pylori) er associeret med kræft. Et nyt studie belyser de mekanismer, der er i spil, når bakterien leder til udvikling af kræft.

Test udpeger patienter der har gavn af immunterapi

Alle danske patologiafdelinger, der undersøger væv fra patienter med ikke-småcellet lungekræft, er for nylig gået i gang med at bruge en test, der kan hjælpe med at identificere, hvilke patienter der vil have gavn af PD1-hæmmeren pembrolizumab (Keytruda).