Valg af assay afgør mavekræftpatienters PD-L1-status

ASCO: Forskellige assays til at måle PD-L1-ekspression giver afvigende resultater, når de anvendes på de samme prøver fra patienter med kræft i maven, viser nyt observationsstudie.