EMA anbefaler markedsføringstilladelse til generisk sorafenib

Den europæiske lægemiddelstyrelse EMA’s komité for humane lægemidler (CHMP) har anbefalet at give markedsføringstilladelse til sorafenib Accord, der er en generisk version af proteinkinase-hæmmeren Nexavar (sorafenib).

Adjuverende Keytruda mod modermærkekræft og RCC godkendt i Storbritannien

Britiske NICE (National Institute for Sundhed og Care Excellence) anbefaler PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til adjuverende behandling af stadium II modermærkekræft samt til adjuverende behandling af patienter med nyrecellekarcinom (RCC), som har øget risiko for recidiv efter nefrektomi.

Triplet mod avanceret nyrekræft har potentiale som ny førstelinjebehandling

ESMO: Patienter med tidligere ubehandlet avanceret/metastatisk renalcellekarcinom (aRCC) i intermediær eller dårlig prognosegruppe opnår en signifikant bedre progressionsfri overlevelse (PFS), når de behandles med Cabometyx (cabozantinib) kombineret med dobbelt-immunterapi fremfor dobbelt immunterapi alene.

Real world-data bekræfter overlegenhed ved A+Ax-behandling mod aRCC

ASCO-GU: Nye britiske real world-data bekræfter kliniske studier, som viser, at behandling med Bavencio (avelumab) plus Inlyta (axitinib) giver en bedre respons og overlevelse i forhold til Sutent (sunitinib) hos patienter med tidligere ubehandlet avanceret nyrecellekarcinom (aRCC).