Triplet mod avanceret nyrekræft har potentiale som ny førstelinjebehandling

ESMO: Patienter med tidligere ubehandlet avanceret/metastatisk renalcellekarcinom (aRCC) i intermediær eller dårlig prognosegruppe opnår en signifikant bedre progressionsfri overlevelse (PFS), når de behandles med Cabometyx (cabozantinib) kombineret med dobbelt-immunterapi fremfor dobbelt immunterapi alene.

Real world-data bekræfter overlegenhed ved A+Ax-behandling mod aRCC

ASCO-GU: Nye britiske real world-data bekræfter kliniske studier, som viser, at behandling med Bavencio (avelumab) plus Inlyta (axitinib) giver en bedre respons og overlevelse i forhold til Sutent (sunitinib) hos patienter med tidligere ubehandlet avanceret nyrecellekarcinom (aRCC).

Immunterapi mod ccRCC viser effekt over længere tid

ESMO: Førstelinjebehandling med Keytruda (pembrolizumab) mod avanceret clearcelle renalcallekarcinom (ccRCC) fortsætter med at vise lovende antitumoraktivitet mere end tre år efter behandlingens start, uden nye sikkerhedssignaler.