ESMO 2022-Highlights: Klapsalver og nye helbredende behandlinger

ESMO: Stående bifald, rørende øjeblikke og en banebrydende ny dansk behandling mod metastatisk modermærkekræft, der har potentiale til at kurere fremskreden kræft på tværs af solide kræftformer. Det skortede ikke på store resultater på ESMO 2022.

Triplet mod avanceret nyrekræft har potentiale som ny førstelinjebehandling

ESMO: Patienter med tidligere ubehandlet avanceret/metastatisk renalcellekarcinom (aRCC) i intermediær eller dårlig prognosegruppe opnår en signifikant bedre progressionsfri overlevelse (PFS), når de behandles med Cabometyx (cabozantinib) kombineret med dobbelt-immunterapi fremfor dobbelt immunterapi alene.

Immunterapi før operation forbedrer melanom-prognose markant

ESMO: Neoadjuverende immunterapi forlænger den hændelsesfri overlevelse for patienter med modermærkekræft på stadie III-IV sammenlignet med adjuverende, viser fase II-studie. Det er et stort resultat, men der mangler langtidsdata, før det kan føre til praksisændring i Danmark, mener Marco Donia fra Herlev Hospital.

KRAS-hæmmer giver ikke den ventede overlevelsesgevinst mod NSCLC

ESMO: KRAS-hæmmeren Lumykras (sotorasib) forlænger progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med docetaxel, men giver ingen samlet overlevelsesfordel hos patienter med NSCLC med KRAS G12C-mutation, viser fase III-studie. Resultaterne kan forhåbentlig ændre praksis alligevel, siger overlæge.