Stivarga kan komme til at spille en rolle i tredje linje mod refraktær mave- og spiserørskræft

ASCO GI: Stivarga (regorafenib) øger den samlede overlevelse hos patienter med avanceret refraktær mave- og spiserørskræft, som har fået minimum to tidligere behandlinger. Effekten er ikke slående, men tyrosinkinasehæmmeren kan måske komme til at spille en rolle for udvalgte patientgrupper eller i kombination med andre lægemidler.

Triple-kemoterapi skuffer i fase III-studie mod galdekræft

ASCO GI: En triple-behandling med kemoterapierne gemcitabin+cisplatin+nab-paclitaxel giver ikke en statistisk signifikant overlevelsesfordel mod galdekræft sammenlignet med gemcitabin+cisplatin alene. Dog er der en tendens til fordel for triple-behandlingen. 

Langtidsdata manifesterer potentialet ved immunterapi til fremskreden mave-spiserørskræft

ASCO GI: Længere opfølgningsdata fra to store fase III-studier bekræfter, at patienter med avanceret mave- og spiserørskræft opnår en overlevelsesgevinst (OS), når de får immunterapi i første linje. Studierne underbygger fortællingen om, at behandlingen af mave- og spiserørskræft nu for alvor er på vej ind i en ny tidsalder.

ASCO-highlights: De største og vigtigste resultater fra ASCO 2022

Igen i år leverede den store amerikanske kræftkongres ASCO banebrydende og praksisændrende forskningsresultater. Det var særligt inden for behandlingen af tarm-, bryst- og lymfekræft, at de største nyheder stod i kø i 2022.