ASCO-highlights: De største og vigtigste resultater fra ASCO 2022

Igen i år leverede den store amerikanske kræftkongres ASCO banebrydende og praksisændrende forskningsresultater. Det var særligt inden for behandlingen af tarm-, bryst- og lymfekræft, at de største nyheder stod i kø i 2022.

Signifikant effekt af rucaparib ved ovariekræft på tværs af subgrupper

ASCO: Rubraca (rucaparib) som monoterapi er effektiv som førstelinje vedligeholdelsesbehandling ved fremskreden ovariecancer. I et nyt fase III-studie er der en signifikant fordel i den progressionsfrie overlevelse ved behandlingen - også på tværs af biomarkører.

Tuoyi viser lovende takter mod blærekræft

ASCO: Patienter med fremskreden blærekræft responderer godt på behandling med PD-1-hæmmeren Tuoyi (toripalimab) i anden linje.

Kisqali effektiv mod brystkræft selv efter sygdomsprogression på CDK 4/6-hæmmer

ASCO: Behandling med CDK 4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) og skift i endokrin terapi gav en signifikant gevinst i progressionsfri overlevelse hos patienter med HR-positiv, HER2-negativ inoperabel eller metastatisk brystkræft, selv efter patienterne tidligere havde fået behandling med en CDK 4/6-hæmmer og oplevet sygdomsprogression.