- først med nyheder om medicin

Danske onkologer: Det skal vi se på ASCO 2023

Det er en lang række spændende resultater, som bliver fremlagt på årets ASCO-kongres, der løber af stablen i den kommende weekend (2.-6. juni). Fem danske onkologer giver her deres bud på, hvilke abstract der er værd at holde øje med indenfor deres fagområde. 

Medicinske Tidsskrifter og SKA sender unge stjerneskud til ASCO

Som noget helt nyt sender Medicinske Tidsskrifter i samarbejde med Sammenslutningen Af Kræftafdelinger (SKA) i år en gruppe uddannelseslæger afsted til det amerikanske kræftselskab ASCO’s årsmøde i begyndelsen af juni. 

Stivarga kan komme til at spille en rolle i tredje linje mod refraktær mave- og spiserørskræft

ASCO GI: Stivarga (regorafenib) øger den samlede overlevelse hos patienter med avanceret refraktær mave- og spiserørskræft, som har fået minimum to tidligere behandlinger. Effekten er ikke slående, men tyrosinkinasehæmmeren kan måske komme til at spille en rolle for udvalgte patientgrupper eller i kombination med andre lægemidler.

Triple-kemoterapi skuffer i fase III-studie mod galdekræft

ASCO GI: En triple-behandling med kemoterapierne gemcitabin+cisplatin+nab-paclitaxel giver ikke en statistisk signifikant overlevelsesfordel mod galdekræft sammenlignet med gemcitabin+cisplatin alene. Dog er der en tendens til fordel for triple-behandlingen. 

Langtidsdata manifesterer potentialet ved immunterapi til fremskreden mave-spiserørskræft

ASCO GI: Længere opfølgningsdata fra to store fase III-studier bekræfter, at patienter med avanceret mave- og spiserørskræft opnår en overlevelsesgevinst (OS), når de får immunterapi i første linje. Studierne underbygger fortællingen om, at behandlingen af mave- og spiserørskræft nu for alvor er på vej ind i en ny tidsalder.