Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA anbefaler at udvide indikationen for nivolumab

Det europæiske lægemiddelagenturs (EMA) udvalg for humanmedicinske lægemidler (CHMP) har anbefalet at udvide markedsføringstilladelsen for Opdivo (nivolumab) til metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) samt ikke-resektabel, tilbagevende og metastatisk spiserørskræft. 

Læs mere ...

Inden ESMO: Her er de seneste års mest omtalte landvindinger

Nye behandlingskombinationer, præcisionsmedicin, molekylær profilering, udvikling af nye teknologier til sekventering, en udvidet forståelser af immunsystemets potentiale, tværgående behandlinger, udvikling af nye klasser af antistoffer samt identifikation af biomarkører til tidlig diagnostik af kræftsygdom.

Læs mere ...

Ny national lungekræft-biobank er under opsejling

Dansk Forskningscenter for Lungekræft har taget de første skridt til at etablere en national blodbiobank på lungekræftområdet. Data fra biobanken skal bruges til at monitorere lungekræftpatienternes respons på nye behandlinger, samt skabe bedre forudsætninger for at justere en behandling i tide.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift