Dansk topforskning møder modstand i det europæiske godkendelsessystem

Knudrede korrespondancer, uforståelige afslag og mangel på support fra myndighederne. Professor Inge Marie Svane og hendes hollandske kollega John Haanen har mødt et stort regulatorisk bjerg i kampen for at påbegynde en godkendelsesproces for en helt ny og lovende type T-celleterapi til svært syge melanom­patienter.

Triple-kemoterapi skuffer i fase III-studie mod galdekræft

ASCO GI: En triple-behandling med kemoterapierne gemcitabin+cisplatin+nab-paclitaxel giver ikke en statistisk signifikant overlevelsesfordel mod galdekræft sammenlignet med gemcitabin+cisplatin alene. Dog er der en tendens til fordel for triple-behandlingen. 

Senfølger fra strålebehandling kan ruinere hoved-halskræftpatienter

Følger efter strålebehandling har givet Jens Hartvig Jørgensen kronisk svie, svamp og massive kariesangreb i munden. 10 år efter kræftbehandlingens afslutning har senfølgerne krævet de fleste af hans tænder og mere end 140 behandlinger i tandlægestolen. Ifølge tandlægeforeningen er eksemplet langt fra enestående. 

Lif: Kræftoverlevelsen og adgang til personlig medicin skal forbedres

Lægemiddelindustriforeningen, Lif, lancerer to kataloger med forslag til, hvordan kræftoverlevelsen kan øges, og hvordan man sikrer, at danske patienter får bedre adgang til personlig medicin. Et af budskaberne er, at ambitionerne omkring brugen af personlig medicin skal være større i Danmark.