Ukrainske kræftpatienter kan være uvant med åbenhed om kræftsygdom

En anden kulturel baggrund og manglende tradition for åbenhed om alvorlig sygdom gør, at man som dansk kræftlæge skal træde varsomt i mødet med ukrainske patienter, fortæller ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Medicinrådet får kritik for at fjerne faglige vurderinger i nye rapporter

Det fremgår ikke længere af Medicinrådets rapporter, hvad der er fagudvalgenes vurderinger af nye medicinske behandlinger, hvad der er Medicinrådets sekretariats bidrag, og hvad der er Medicinrådets anbefaling. I stedet fremlægges vurderingerne, som var Medicinrådet en helhed. 

Nyt studie: Forskningsartikler bliver sværere og sværere at forstå

Forskningsartikler er i stigende grad blevet sværere at læse og forstå. Det viser en ny undersøgelse, som peger på, at tendensen blandt andet skyldes et stort antal akronymer (forkortelse dannet af et ords forbogstaver, som f.eks. AIDS), lange sætninger og en uigennemtrængelig jargon.

Ukrainske kræftlæger: Stop alt forskningssamarbejde med Rusland

Flere onkologiske og hæmatologiske centre er blevet bombet i Ukraine, og lægerne er tvunget til at behandle deres patienter i kældre og beskyttelsesrum med de få muligheder, der er tilbage. Al onkologisk samarbejde med Rusland og Belarus bør stoppes øjeblikkeligt.

Kirurger tvunget til at prioritere mellem akutte patienter

Mange planlagte operationer er allerede udskudt til efter sommerferien næste år, bl.a. på grund af massiv mangel på personale i kombination med puklen fra corona-nedlukninger, strejke og afvikling af ferie. 

Politisk opbakning til ja/nej-klinikker på kræftområdet

Partier på begge fløje i Folketinget er forud for forhandlingerne om en politisk aftale på sundhedsområdet positivt stemte overfor at etablere såkaldte ja/nej-klinikker, der hurtigt skal kunne udrede patienter med diffuse symptomer, som kan være kræft.

Læger vil fjerne behandlingsgaranti

Region Syddanmark, Region Sjælland og region Nordjylland udskyder nu operationer på grund af mangel på hænder og senge. Lægeforeningen opfordrer til, at behandlings- og udredningsgarantien suspenderes midlertidigt.