Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alliance skal modarbejde ulighed i kræftbehandlingen

Kræftens Bekæmpelse er klar til at invitere til det første indledende møde om en alliance mellem parter i sundhedsvæsnet, der vil arbejde sammen om at bekæmpe social ulighed i kræft, fortæller direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Læs mere ...

MTV om HPV-vaccination af drenge sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge i høring. Den færdige MTV-rapport ventes offentliggjort i maj 2019, sammen med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for området.

Læs mere ...

Sygehusdirektør fyret efter brystkræft-skandale

Vagn Bach, direktør for Næstved-Ringsted-Slagelse Sygehuse har mistet jobbet i kølvandet på skandalen med for ringe brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus. Og afdelingen, der udfører undersøgelserne for brystkræft, foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital.

Læs mere ...

3,5 millioner til eksperimentel kræftkirurgi

Danske sygehusafdelinger kan igen søge om midler til at varetage eksperimentel kræftkirurgi. Ansøgningsrunden varer frem til den 13. marts 2019, hvor interesserede sygehusafdelinger i regionerne kan søge om midler til at varetage de eksperimentelle kræftkirurgiske funktioner. 

Læs mere ...

Ny aftale giver rekordrabat på sygehusmedicin

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen er i dag blevet enige om en ny prisaftale, som betyder, at listepriserne på sygehusmedicin for første gang sænkes med mere end 10 pct.

Læs mere ...

Arne Rolighed: Lokal, national medicinvurdering giver ulighed

Prioritering af nye behandlinger bør foregå ved det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og ikke lokalt i de enkelte lande, mener tidligere sundhedsminister Arne Rolighed, efter at Medicinrådet i januar valgte ikke at anbefale Revlimid (lenalidomid) som mulig standard vedligeholdelsesbehandling af myelomatose.

Læs mere ...

Region Nordjylland indgår aftale om industrisamarbejde

Region Nordjyllands forretningsudvalg har godkendt en samarbejdsaftale mellem regionen og Lægemiddelindustriforeningen (Lif), der sikrer åbenhed og klare rammer om sundhedspersonalets deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder.

Læs mere ...

Kræft dominerer stadig lægemiddeludviklingen

Kræft er stadig det sygdomsområde, hvor der blev godkendt flest nye lægemidler. I alt modtog 23 nye kræftlægemidler en positiv vurdering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i 2018, ud af samlet set 84 positive vurderinger.

Læs mere ...

Patienterne henter kræftnyheder på Twitter

ESMO2018: Det sociale medie Twitter er en platform, hvor mange kræftpatienter søger hen for at dele og diskutere deres erfaringer med sygdommen. En spansk forskergruppe har analyseret en uges tweets om brystkræft og konkluderer blandt andet, at forebyggelse er toptema, og at langt de fleste medicinske oplysninger på Twitter er sande.

Læs mere ...

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift