Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq godkendt mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft

FDA har  godkendt Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) og kemoterapien paclitaxel og carboplatin til indledende førstelinje-behandling af personer med metastatisk ikke-pladeformet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden EGFR eller ALK genomisk tumoraberration.

Læs mere ...

Godkendelse af Tecentriq fremskyndes af FDA

Tecentriq (atezolizumab) er blevet rykket frem i køen til godkendelse af det amerikanske FDA, som har givet midlet - i kombination med kemoterapi - en såkaldt Priority Review som førstelinjebehandling af svært behandlelig småcellet lungekræft.

Læs mere ...

Medicinrådet har vurderet Keytrudas kliniske merværdi mod NSCLC

Medicinrådet vurderer, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

Læs mere ...

Ledende overlæge: MDT-konferencer bør tilpasses den enkelte patient

Det multidisciplinære samarbejde er kernen i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte lungekræftpatientforløb. Men der er plads til forbedringer, mener ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Mads Nordahl Svendsen, som er ordstyrer på et debatarrangement om det tværfaglige samarbejde omkring lungekræft den 31. januar i Vejle.

Læs mere ...

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift