Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet har vurderet Keytrudas kliniske merværdi mod NSCLC

Medicinrådet vurderer, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

Læs mere ...

Ledende overlæge: MDT-konferencer bør tilpasses den enkelte patient

Det multidisciplinære samarbejde er kernen i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte lungekræftpatientforløb. Men der er plads til forbedringer, mener ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Mads Nordahl Svendsen, som er ordstyrer på et debatarrangement om det tværfaglige samarbejde omkring lungekræft den 31. januar i Vejle.

Læs mere ...

Tværfagligt debatmøde vil forbedre den danske lungekræftindsats

Hvordan skaber vi det bedst tænkelige samarbejde mellem screening, diagnostik og behandling - til gavn for danske lungekræftpatienter? Det spørgsmål skal et hold fagfolk fra forskellige grene af lungekræftverdenen diskutere, når de mødes til et debatarrangement 31. januar 2019 på Vejle Sygehus.

Læs mere ...

Tecentriq godkendt mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft

FDA har  godkendt Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) og kemoterapien paclitaxel og carboplatin til indledende førstelinje-behandling af personer med metastatisk ikke-pladeformet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden EGFR eller ALK genomisk tumoraberration.

Læs mere ...

Godkendelse af Tecentriq fremskyndes af FDA

Tecentriq (atezolizumab) er blevet rykket frem i køen til godkendelse af det amerikanske FDA, som har givet midlet - i kombination med kemoterapi - en såkaldt Priority Review som førstelinjebehandling af svært behandlelig småcellet lungekræft.

Læs mere ...

Overlæge rystet over omgørelse af immunterapi-anbefaling

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Peter Meldgaard er rystet over Medicinrådets beslutning om at trække en anbefaling af immunterapien Tecentriq tilbage for en gruppe af lungekræftpatienter. Han undrer sig over bevæggrunden for beslutningen, men mest over selve processen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift