- først med nyheder om medicin

Særlig undertype af lungekræft kan måske snart betegnes som kronisk sygdom

De seneste årti er der sket markante fremskridt inden for behandlingen af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der især rammer yngre personer, som ikke tidligere har røget. Udviklingen er så markant, at det, ifølge lungeonkolog Edyta Maria Urbanska, ikke er utænkeligt, at kræftformen fremadrettet vil blive betegnet som en kronisk sygdom.

DLCG-formand: Ulrich Fredberg spreder unødig frygt for fulddosis CT

Ulrich Fredberg overdriver risikoen, når han siger, at én ud af 1.000 personer udvikler stråleudløst kræft efter at have fået lavet en fulddosis CT-skanning af bryst- og maveregionen, siger formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), Torben Riis Rasmussen.

Målrettede behandlinger reducerer sygdomsbyrden ved lungekræft

Lungekræft-patienter, der modtager nyere målrettede behandlinger, har en signifikant reduceret risiko for død og lavere risiko for at komme på førtidspension. Det gælder for alle undergrupper af patienter, viser ny, dansk real world evidence.

Fredberg om ny udvikling i Silkeborgsagen: Regionsrådet manipulerer bevidst med data

Regionsrådet manipulerer bevidst med data for at få lukket sagen om brug af lavdosis CT i Silkeborg inden næste regionsvalg, lyder den skarpe kritik fra tidligere leder af Diagnostisk Center Silkeborg, Ulrich Fredberg. Kritikken følger som reaktion på et svar, han har modtaget fra regionsrådsformand Anders Kühnau, der dog ikke vil udtale sig.

Libtayo godkendt i EU til fremskreden lungekræft

Europa-Kommissionen har godkendt Libtayo (cemiplimab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med PD-L1-ekspression over en procent. 

LAG-3-protein viser lovende aktivitet i PD-1/PD-L1-resistente NSCLC-patienter

ELCC: Det opløselige ’first-in-class’ LAG-3-protein eftilagimod alpha (IMP321 efti) demonstrerer lovende anti-tumoraktivitet, når det administreres sammen med Keytruda (pembrolizumab) i patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med resistens over for førstelinjebehandling med PD1/PD-L1-hæmmere.

Første adjuverende immunterapi mod NSCLC godkendt

Immunterapien Tecentriq (atezolizumab) har fået Medicinrådets anbefaling som adjuverende behandling til voksne patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med høj risiko for tilbagefald. Det glæder Peter Meldgaard.

Gavreto kun anbefalet til nogle NSCLC-patienter

Den målrettede behandling Gavreto (pralsetinib) anbefales til patienter med RET-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft, hvis de ikke har effekt af tidligere behandling.