Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq giver ingen eller lille klinisk merværdi for NSCLC-patienter

Medicinrådet vurderer, at Tecentriq (atezolizumab) sammenlignet med Opdivo (nivolumab) ingen klinisk merværdi har til patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie IIIB-IV med et PD-L1-udtryk på under en procent med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.

Læs mere ...

Vurdering af Tecentriqs kliniske merværdi ved NSCLC udskudt

Medicinrådets vurdering af den kliniske merværdi af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) er udskudt. Det skyldes, at der, ifølge rådet, ikke er det tilstrækkelige sammenligningsgrundlag til at besvare et bestemt klinisk spørgsmål.

Læs mere ...

Overlæge: Positivt hvis vi kan bruge alectinib frem for crizotinib

Medicinrådet har vurderet, at Alecensa (alectinib) til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie III–IV og performancestatus (PS) 0-2 giver en stor klinisk merværdi sammenlignet med Xalkori (crizotinib). Evidensens kvalitet er dog meget lav.

Læs mere ...

Alectinib anbefales som standardbehandling

Medicinrådet har på sit møde i går besluttet at anbefale alectinib (Alecensa) fra Roche som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift