Lungekræftselskab: Der skal sættes ind over for luftforurening

I forbindelse med Earth Day den 22. april har det internationale lungekræftselskab, International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), udsendt en erklæring, hvori de kraftigt opfordrer til at sætte ind over for luftforurening.

Medicinrådet anbefaler nu også Retevmo mod ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet har revurderet anbefalingen fra efteråret 2021 grundet nye kliniske data og nyt pristilbud. Retevmo (selpercatinib) anbefales nu til patienter med RET-fusion-positiv lungekræft, som har oplevet sygdomsforværring efter tidligere behandling med platinbaseret kemoterapi.

Syv faktorer øger covid-19-inficerede lungekræftpatienters risiko for at dø

Lungekræftpatienter har vist sig at have en større risiko for at dø, hvis de bliver smittet med covid-19, end den øvrige befolkning. En international undersøgelse har nu identificeret, hvilke syv faktorer som i særlig grad har betydning for lungekræftpatienters risiko for at dø, hvis de får covid-19-infektion.