Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny lungekræft-immunterapi på vej mod EU-godkendelse

Durvalumab (Imfinzi) har modtaget en såkaldt 'positive opinion' fra CHMP (det europæiske lægemiddelagenturs komité for lægemidler til mennesker) til behandling af patienter med lokalt avanceret, ikke-resekterbar, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), hvis tumorceller har et PD-L1-udtryk på mindst en procent, og hvis sygdom ikke er progredieret efter platinbaseret kemoterapi og strålebehandling.

Læs mere ...

Keytruda blåstemplet til nye anvendelser

PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Alimta (pemetrexed) og platinbaseret kemoterapi har fået en såkaldt 'positive opinion' af CHMP (det europæiske lægemiddelagenturs lægemiddelkomité for lægemidler til mennesker) som førstelinjebehandling af metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Læs mere ...

Vurdering af Tecentriqs kliniske merværdi ved NSCLC udskudt

Medicinrådets vurdering af den kliniske merværdi af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) er udskudt. Det skyldes, at der, ifølge rådet, ikke er det tilstrækkelige sammenligningsgrundlag til at besvare et bestemt klinisk spørgsmål.

Læs mere ...

Overlæge: Positivt hvis vi kan bruge alectinib frem for crizotinib

Medicinrådet har vurderet, at Alecensa (alectinib) til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie III–IV og performancestatus (PS) 0-2 giver en stor klinisk merværdi sammenlignet med Xalkori (crizotinib). Evidensens kvalitet er dog meget lav.

Læs mere ...

Tecentriq giver ingen eller lille klinisk merværdi for NSCLC-patienter

Medicinrådet vurderer, at Tecentriq (atezolizumab) sammenlignet med Opdivo (nivolumab) ingen klinisk merværdi har til patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie IIIB-IV med et PD-L1-udtryk på under en procent med planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi.

Læs mere ...

Alectinib anbefales som standardbehandling

Medicinrådet har på sit møde i går besluttet at anbefale alectinib (Alecensa) fra Roche som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift