Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Motion også gavnligt ved lungekræft i sent stadium

ESMO2018: Motion kan reducere træthed og forbedre lungekræftpatienters velbefindende, viser resultater af to undersøgelser, der præsenteres på ESMO 2018. Undersøgelserne understreger værdien af ​​motion, også for patienter med avanceret eller metastatisk lungekræft.

Læs mere ...

Re-biopsier er vigtige for forståelsen af resistens

WCLC2018: Re-biopsier er vigtige for at forstå de biologiske mekanismer bag resistensudvikling ved lungekræft og for at kunne matche behandlingen så godt som muligt. Det er konklusionen på et studie, som afdelingslæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, Edyta Urbanska, står bag.

Læs mere ...

Nintedanib øger ikke overlevelsen for MPM-patienter

WCLC2018: TKI-hæmmeren nintedanib (Vargatef eller Ofev) kombineret med standardbehandlingen pemetrexed/cisplatin øger ikke progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) for malign pleural mesotheliom (MPM) med epithelioid histologi.

Læs mere ...

Onkogen-drevne foreninger styrker lungekræftforskningen

WCLC2018: Patientforeninger, som er fokuserede på specifikke genetiske typer af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), forbedrer resultaterne ved at støtte patienter og behandlere, øge bevidstheden om og uddannelsen i sygdommene samt fremskynde forskning.

Læs mere ...

Ny tendens inden for biomarkører for immunterapi

WCLC2018: Som det er nu, findes der kun en enkelt biomarkør, der kan sige noget om, hvilke lungekræftpatienter der vil have gavn af immunterapi, nemlig PD-L1. Der er stort behov for flere, og i øjeblikket arbejdes der blandt andet på at kunne bruge såkaldte immunfænotyper til at identificere, hvem der vil få mest gavn af immunterapi.

Læs mere ...

Overlæge: Real world-data for immunterapi er meget værdifulde

WCLC2018: Der mangler stadig meget viden om, hvordan immunterapi virker på de lungekræftpatienter, som er for dårlige til at deltage i medicinalindustriens studier. Derfor er såkaldte ’real world-studier’ vedrørende immunterapi særdeles vigtige, mener overlæge på Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Jon Lykkegaard Andersen.

Læs mere ...

Fremtidens lungekræftdiagnostik ligger i blodet

En kombination af teknologier, som kan spore kræft i blodet – såkaldt liquid biopsies – og CT-scanning. Sådan ser formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) Torben Riis Rasmussen fremtidens lungekræftdiagnostik.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift