Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet skriver historie: Anbefaler targeteret behandling mod ROS1-positiv NSCLC

Medicinrådet har valgt, at patienter med uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) skal kunne få behandling med tyrosinkinasehæmmeren (TKl) Rozlytrek (entrectinib) i første linje. Positivt, men i praksis bliver det regionerne, der kommer til at afgøre anvendelsesmulighederne, siger ekspert. 

Læs mere ...

U-vending: Medicinrådet anbefaler Lorviqua mod ALK-positiv NSCLC

I juni sidste år afviste Medicinrådet ALK-tyrosinkinasehæmmeren (TKI) Lorviqua (lorlatinib) som anden- eller tredjelinjebehandling til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Nu er rådet vendt på en tallerken, og har givet grønt lys til lorlatinib. En meget positiv beslutning, vurderer ekspert.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift