Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Model kan forudsige hvor lungekræft-tilbagefald rammer

En statistisk model, udviklet af danske forskere, kan forudsige, hvor patienter med inoperabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) vil få tilbagefald af sygdommen. Et nyt projekt skal validere modellen, hvis mål er at kunne føre til en mere individualiseret behandling af lungekræft.

Læs mere ...

Region Midtjylland: Der er brug for mere forskning i lavdosis-CT

De lægefaglige direktører i Region Midtjylland har bedt Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie i lavdosis-CT, før det udbredes som løsning til hele landet. Direktørerne mener, at der er nogle udfordringer med lavdosis CT-scanning.

Læs mere ...

Meldgaard om immunterapi: Vi ser kun toppen af isbjerget

WCLC18: Der er ingen tvivl om, at immunterapi har gjort en kæmpe forskel for lungekræftbehandlingen og at behandlingen er kommet for at blive. Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig mangler meget viden om immunterapi, mener overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Læs mere ...

Professor: Der skal findes alternativ til firmabetalt kongresdeltagelse

WCLC18: Man kan ikke lukke færgeruten uden at have bygget en bro først. Det billede bruger professor Olfred Hansen fra Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, til at beskrive, hvordan han ser Region Syddanmarks beslutning om, at regionens læger fra næste år ikke længere må deltage i kongresrejser, der er betalt af industrien.

Læs mere ...

TKI'er øger overlevelsen ved EGFR-muteret NSCLC

Tarceva (erlotinib) kan øge overlevelsen for patienter med epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) -muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der udvikler leptomeningeal metastase (LM) under eller efter behandling med en tyrosinkinase (TKI) -hæmmer.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift