Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA godkender ny TKI mod metastatisk RET-fusionspositiv NSCLC

De amerikanske fødevare og lægemiddelmyndigheder FDA har godkendt tyrosinkinasehæmmeren Gavreto (pralsetinib) til patienter med metastatisk RET-fusionspositiv ikke små-cellet lungekræft (NSCLC). I samme ombæring har FDA godkendt en diagnostisk test (ODxT), der ledsager behandlingen.

Læs mere ...

Ny national lungekræft-biobank er under opsejling

Dansk Forskningscenter for Lungekræft har taget de første skridt til at etablere en national blodbiobank på lungekræftområdet. Data fra biobanken skal bruges til at monitorere lungekræftpatienternes respons på nye behandlinger, samt skabe bedre forudsætninger for at justere en behandling i tide.

Læs mere ...

Medicinråds-beslutning vækker glæde i Kræftens Bekæmpelse

Jeg er glad på patienternes vegne, lyder reaktionen fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, efter, at Medicinrådets på det seneste møde besluttede at udvide anvendelsesmulighederne for Keytruda (pembrolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft.

Læs mere ...

Medicinrådet og lungekræftudvalget begraver stridsøksen

Den sidste måneds tid har Medicinrådet og fagudvalget vedrørende lungekræft ligget i åben strid, men efter gårsdagens møde er parterne langt om længe nået til enighed. Medicinrådets formand erkender, at dialogen med fagudvalget har haft mangler, og han tager ansvaret for dette.

Læs mere ...

Nivolumab er effektiv mod lungehindekræft over lang tid

Treårs-resultater fra et studie af patienter med metastatisk eller avanceret lungehindekræft, som har fået kemoterapi efterfulgt af Opdivo (nivolumab), viser, at behandlingen giver vedvarende sygdomskontrol hos størstedelen af patienterne, og hver fjerde patient får objektiv respons.

Læs mere ...

Durvalumab godkendt til ny doseringsmulighed

De amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) har godkendt, at antistoffet Imfinzi (durvalumab) kan doseres mindre hyppigt til patienter med inoperabel stadie III ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og til patienter med tidligere behandlet avanceret blærekræft.

Læs mere ...

Omstridt lungekræftmiddel godkendt i en begrænset periode

Efter en usædvanlig lang sagsbehandling har Medicinrådet besluttet at anbefale Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og PD-L1-ekspression <1 %. Anbefalingen er indtil videre begrænset til to år.

Læs mere ...

Tukysa godkendt i EU mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Tyrosinkinasehæmmeren Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab og capecitabine har fået markedsføringstilladelse i EU som behandling til patienter med lokal-avanceret eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlingsregimer.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift