Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PRO-data taler ikke imod brug af adjuverende Tagrisso

WCLC: Komplet tumorresekterede patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i adjuverende behandling med Tagrisso (osimertinib) oplever ikke at have en dårligere livskvalitet end patienter, som ikke får adjuverende behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift