Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PRO-data taler ikke imod brug af adjuverende Tagrisso

WCLC: Komplet tumorresekterede patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i adjuverende behandling med Tagrisso (osimertinib) oplever ikke at have en dårligere livskvalitet end patienter, som ikke får adjuverende behandling.

Læs mere ...

Kræftscreening af aldrig-rygere i Taiwan viser markante resultater

WCLC: Screening for lungekræft i en population af aldrig-rygere i Taiwan, - men med andre risikofaktorer, - finder en høj prævalens af lungekræft. Resultatet var særligt udtalt hos personer med en familiehistorik af lungekræft, hvor screening fandt en forekomst af lungekræft på 3,2 procent. 

Læs mere ...

Højere dødelighed af lungekræft under covid-19-pandemien

WCLC: Under covid-19-pandemien er færre spanske patienter blevet diagnosticeret med lungekræft. De patienter, der får diagnosen, har imidlertid flere symptomer på diagnosetidspunktet og højere dødelighed under indlæggelse, viser data fra et retrospektivt, spansk kohortestudie 

Læs mere ...

Tillæg af ipilimumab til pembrolizumab forbedrer ikke effekt

WCLC: Patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med PD-L1 TPS ≥50 procent opnår ikke bedre effekt af at få tillagt Yervoy (ipilimumab) til standardbehandlingen med Keytruda (pembrolizumab) i første linje. Det er slet ikke overraskende, vurderer Peter Meldgaard. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift